Raport o stanie energetycznym budynków

Certyfikacja energetyczna działa w naszym kraju od ponad dwóch lat. Udało się przez ten okres wprowadzić obowiązek jej egzekwowania w stosunku do budynków nowych i wykształcić rzesze certyfikatorów, jednak daleko Polsce do pełnej realizacji celów wyznaczonych przez dyrektywę EPBD.

Wciąż szereg kluczowych kwestii ujętych w wytycznych unijnych nie jest realizowany. Brak interpretacji prawa krajowego dodatkowo powoduje ewidentne pomijanie wymagań dyrektywy. Tak jest w przypadku zapisów dotyczących obowiązkowej certyfikacji budynków rynku wtórnego. W Polsce wymóg ten w praktyce nadal nie obowiązuje. Zgodnie z danymi z Raportu Stan energetyczny budynków w Polsce, 80 proc. z 50 tysięcy analizowanych budynków to obiekty nowe, a tylko 20 proc. stanowią obiekty już istniejące (w tym 10 proc. z nich jest modernizowanych).
Raport Stan energetyczny budynków w Polsce zawiera szczegółowe informacje na temat 50 tysięcy budynków. Dane dotyczące wartości parametrów energetycznych, źródeł energii czy też parametrów przegród, to tylko niektóre informacje zawarte w Raporcie. Istotne jest natomiast, że wnioski wynikające z analizy tych danych mogą stać się pomocne przy podejmowaniu decyzji dot. spełnienia obowiązków w zakresie efektywności energetycznej, nałożonych na Polskę na mocy dyrektyw UE.
Zdaniem autorów reportu martwy obowiązek certyfikacji energetycznej w stosunku do rynku wtórnego blokuje zbieranie informacji na temat budynków.
Aby rzeczywiście podnosić efektywność energetyczną budownictwa, należy najpierw przeanalizować stan obecny. Co więcej, implementacja dyrektywy do polskiego prawodawstwa wymaga dostarczenia analiz i weryfikacji osiąganych celów. Raport przeprowadzony przez BuildDesk jest pierwszym w Polsce narzędziem przedstawiającym efekty wprowadzonych zmian w prawie, w zakresie warunków technicznych oraz poziomu implementacji prawa unijnego.

Pełen raport do pobrania pod linkiem:  Raport o stanie energetycznym budynków

Źródło: www.miwo.pl, www.builddesk.pl

Tłumaczenie

Wyszukiwarka

Przy wyborze specjalistycznej farby do malowania np. kuchni lub łazienki kieruję się

informacją pozyskaną z internetu - 42.9%
sugetią sprzedawcy lub doradcy technicznego - 18.4%
rekomendacją znajomych - 11.6%
informacją zawartą na opakowaniu lub reklamówce - 4.8%
własnym doświadczeniem w zakresie - 22.4%

Suma głosów: 147
The voting for this poll has ended on: 26 Cze 2012 - 00:00

Popularne tagi

Galeria

na skróty