Chemia Budowlana - Afabet, Leksykon

Definicje, które zgromadziliśmy poniżej mogą stanowić o "wejściu" w zagadnienie związane z chemia budowlaną. Tego typu zbiór informacji stwarza szanse zyskanie wiedzy o charakterze akademickim,jak i niezbędnej wiedzy praktycznej.

Zapraszamy - Redaktorzy
CHEMIA BUDOWLANA PRZEWODNIK - ALFABET / LEKSYKON


Obecnie jest 628 wpisów w słowniku.
wyszukiwarka terminów w słowniku (wyrażenia regularne są dozwolone)
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenie Brzmi jak
Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z Ł
Strony:  1 2 3 4 5... Dalej »
Termin Definicja
ABSORPCJA

Proces chemiczny polegający na pochłanianiu jednej substancji przez drugą substancję - czyli absorbatu przez absorbent. Substancja pochłaniana (absorbat) jest jednocześnie równomiernie rozprowadzana w całej masie absorbentu. Najczęściej obserwowana jest absorpcja gazów przez ciecze.

ADHEZJA

Siła wiązania pomiędzy produktem uszczelniającym lub klejem a powierzchnią. Brak adhezji oznacza, że przy rozrywaniu złącza uszczelniacz lub klej odkleja się od podłoża.

AKUMULACYJNOŚĆ CIEPLNA ŚCIAN

Zdolność do magazynowania (akumulowania) ciepła i oddawania go w momencie, gdy pomieszczenie się wychładza.

AKUSTYKA BUDOWLANA

Dział akustyki obejmujący zagadnienia rozchodzenia się fal dźwiękowych w pomieszczeniach oraz izolacyjności dźwiękowej przegród budowlanych.

ANALOGOWY

Reprezentowany za pomocą wielkości fizycznych zmieniających się w sposób ciągły lub wykorzystujący takie wielkości fizyczne.

ANIZOTROPIA

Zależność własności fizycznych (mechanicznych, optycznych, elektrycznych i in.) ciała od obranego w nim kierunku.

ANTYFRYZ

Płyn przeciw zamarzaniu.

ANTYKOINCYDENCJA

Rozbieżność czasowa dwóch zjawisk fizycznych.

APROBATA TECHNICZNA

Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. Decyzje dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych wydawane są w Instytucie Techniki Budowlanej w trybie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat technicznych i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 10 z 1995 r.).

APROKSYMACJA

Zastępowanie jednych wielkości lub obiektów matematycznych przez inne, bliskie im w pewnym określonym sensie, np. każdą liczbę niewymierną można aproksymować (czyli zastąpić ją) z dowolną dokładnością pewną liczbą wymierną.

ASFALTY

Jeden z rodzajów lepiszczy bitumicznych. Za względu na pochodzenie rozróżnia się asfalty ponaftowe, które są pozostałością po destylacji ropy naftowej i asfalty naturalne (stosowane głównie jak cenny dodatek do asfaltów ponaftowych). Asfalty stosuje się do produkcji płynnych materiałów izolacyjnych (emulsje, pasty emulsyjne, roztwory, kity uszczelniające, lepiki i masy asfaltowe), pap (izolacyjnych, podkładowych, wierzchniego krycia) i pokryć dachowych (bitumicznych płyt i dachówek).

ASOCJACJA

Łączenie się pojedynczych cząsteczek w zespoły cząsteczkowe; występuje przede wszystkim w czystych cieczach i ich mieszaninach, ale również i w parach, jest wynikiem silnego oddziaływania międzycząsteczkowego.

ATEST

Dokument zaświadczający określoną jakość dostarczonego materiału (np. skład chemiczny, własności mechaniczne itp.) wystawiony na życzenie odbiorcy przez wytwórcę lub instytucję upoważnioną do oceny jakości.

AUDYT ENERGETYCZNY

Opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego rozwiązania, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia dla projektu budowlanego.

AZBEST

Minerał z grupy serpentynu i amfiboli, występujący przeważnie w postaci równolegle włóknistych skupień; największe znaczenie ma azbest chryzotylowy (serpentynitowy) używany do wyrobu tkanin ogniotrwałych, materiałów izolacyjnych, jako dodatek do materiałów ogniotrwałych do krycia dachów (płyty azbestowo – cementowe), rur azbestowo – cementowych; azbest amfibolowy (aktynolitowy, tremolitowy, hornblendowy) ze względu na swą kwasoodporność jest używany w przemyśle chemicznym.

Strony:  1 2 3 4 5... Dalej »
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

Tłumaczenie

Wyszukiwarka

Przy wyborze specjalistycznej farby do malowania np. kuchni lub łazienki kieruję się

informacją pozyskaną z internetu - 42.9%
sugetią sprzedawcy lub doradcy technicznego - 18.4%
rekomendacją znajomych - 11.6%
informacją zawartą na opakowaniu lub reklamówce - 4.8%
własnym doświadczeniem w zakresie - 22.4%

Suma głosów: 147
The voting for this poll has ended on: 26 Cze 2012 - 00:00

Popularne tagi

Galeria

na skróty