Chemia Budowlana - Afabet, Leksykon

Definicje, które zgromadziliśmy poniżej mogą stanowić o "wejściu" w zagadnienie związane z chemia budowlaną. Tego typu zbiór informacji stwarza szanse zyskanie wiedzy o charakterze akademickim,jak i niezbędnej wiedzy praktycznej.

Zapraszamy - Redaktorzy
CHEMIA BUDOWLANA PRZEWODNIK - ALFABET / LEKSYKON


Obecnie jest 628 wpisów w słowniku.
wyszukiwarka terminów w słowniku (wyrażenia regularne są dozwolone)
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenie Brzmi jak
Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z Ł
Strony:  1 2 Dalej »
Termin Definicja
FAKTURA

(1) rachunek wystawiany przez dostawcę towarów lub świadczącego usługi nabywcy (kupującemu towar), w którym określa wysokość wynagrodzenia przypadającego mu za wykonanie świadczeń; (2) charakterystyczna powierzchnia obrobionego przedmiotu (np. kamienia) zależna od właściwości tworzywa oraz sposobu obróbki i zastosowanych narzędzi.

FALA AKUSTYCZNA

Zaburzenie stanu równowagi ośrodka sprężystego, polegające na przenoszeniu energii przez drgające cząstki bez zmiany ich średniego położenia; f.a. wywołuje chwilowe zmiany gęstości ośrodka, wskutek czego powstają chwilowe różnice ciśnień, które stają się źródłem zaburzenia cząstek przyległych.

FARBA

Powłokotwórczy materiał kryjący, stanowiący jednolitą zawiesinę pigmentów (zwykle z wypełniaczami) w spoiwie, f. stosuje się w celach ochronnych lub dekoracyjnych, nanosząc ją w postaci ciekłej na malowane podłoże, na którym po wyschnięciu tworzy powłokę kryjącą, f. najczęściej klasyfikuje się wg rodzaju ich spoiwa (na f. olejne, celulozowe, klejowe, kazeinowe, wapienne, krzemianowe, itp.); ze względu na rolę spełniana na podłożu rozróżnia się f. podkładowe i nawierzchniowe; ze względu na zastosowanie rozróżnia się f. artystyczne, malarskie, drukowe.

FASADA

Elewacja frontowa, tj. od tej strony od której znajduje się przeważnie główne wejście do budynku, wyróżniająca się zwykle od pozostałych elewacji bogatszym wykończeniem.

FIBRA

Rodzaj sztucznej skóry otrzymanej z nieklejonego papieru, którą nasyca się chlorkiem cynkowym, następnie poddaje sprasowaniu pod ciśnieniem i długotrwałemu spłukaniu; f. jest stosowana jako materiał elektroizolacyjny, na uszczelki i do wyrobu galanterii.

FILAR

(1) pionowy element ściany, spełniający rolę słupa podpierającego belki, podciągi, nadproża lub skupienia nad otworami budynku lub budowli; (2) pośrednia podpora mostu dzieląca go na przęsła.

FILC

Wyrób włókienniczy otrzymywany z nie uporządkowanych wzajemnie się przeplatających i spilśnionych włókien pochodzenia zwierzęcego (wełna, sierść), nieraz z dodatkiem bawełny lub włókien wiskozowych; tworzenie struktury f. odbywa się przez działanie sił mechanicznych (drgania, uderzenia, tarcie) w środowisku mokrym i w odpowiedniej temperaturze, f. odznaczają się dużą zwartością, dobrymi właściwościami dźwiękochłonnymi i ciepłochłonnymi oraz pewną sprężystością; jest stosowany w budownictwie, technice, produkcji konfekcji, obuwia itd.

FILTRACJA

(1) metoda oddzielania od siebie dwóch faz znajdujących się w mieszaninie przez mechaniczne zatrzymanie jednej z nich w przegrodzie porowatej w odpowiednich aparatach – filtrach; przez f. oddziela się ciała stałe lub ciecze od gazu; (2) przesączanie się cieczy przez skałę.

FIZYKA

Podstawowa nauka przyrodnicza badająca metodami ilościowymi własności materii, zachodzące w niej zjawiska i prawa nimi rządzące.

FLUATOWANIE

Impregnowanie elementów budowlanych, narażonych na wpływy atmosferyczne i chemiczne, za pomocą wodnych roztworów soli kwasu krzemowo-fluoro-wodorowego (fluatów).

FOLIA

Wyrób zwykle walcowany z metalu nieżelaznego lub tworzywa sztucznego, ew. w połączeniu z innymi materiałami, w postaci arkuszy lub taśmy jedno- lub wielowarstwowej; f. metalowa – cienka blacha o grubości do 0,1mm, np. aluminiowa lub cynowa, stosowana do pakowania lub w przemyśle elektrotechnicznym do wyrobu kondensatorów; f. z tworzywa sztucznego,  grubości do 2mm, stosuje się do wyrobu opakowań, błon fotograficznych, odzieży, wykładzin itd.

FOLIA DACHOWA

Jedna z warstw wstpnego krycia.  Układa się ją na dachu, pomiędzy łatami a kontr łatami, służy jako podłoże pod pokrycie docelowe i jako dodatkowa (obok pokrycia) ochrona przed wiatrem i opadami.

FORMALDEHYD

Aldehyd mrówkowy.

FORMALIZACJA

Przedstawienie informacji w języku formalnym.

FRYZ

(1) pozioma część belkowania w klasycznych porządkach architektonicznych, zawarta między architrawem a gzymsem; (2) element wystroju architektonicznego w postaci pasa płaskorzeźbionego lub malowanego, o różnych motywach dekoracyjnych, zależnie od danego stylu.

Strony:  1 2 Dalej »
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

Tłumaczenie

Wyszukiwarka

Przy wyborze specjalistycznej farby do malowania np. kuchni lub łazienki kieruję się

informacją pozyskaną z internetu - 42.9%
sugetią sprzedawcy lub doradcy technicznego - 18.4%
rekomendacją znajomych - 11.6%
informacją zawartą na opakowaniu lub reklamówce - 4.8%
własnym doświadczeniem w zakresie - 22.4%

Suma głosów: 147
The voting for this poll has ended on: 26 Cze 2012 - 00:00

Popularne tagi

Galeria

na skróty