Chemia Budowlana - Afabet, Leksykon

Definicje, które zgromadziliśmy poniżej mogą stanowić o "wejściu" w zagadnienie związane z chemia budowlaną. Tego typu zbiór informacji stwarza szanse zyskanie wiedzy o charakterze akademickim,jak i niezbędnej wiedzy praktycznej.

Zapraszamy - Redaktorzy
CHEMIA BUDOWLANA PRZEWODNIK - ALFABET / LEKSYKON


Obecnie jest 628 wpisów w słowniku.
wyszukiwarka terminów w słowniku (wyrażenia regularne są dozwolone)
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenie Brzmi jak
Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z Ł
Strony:  1 2 Dalej »
Termin Definicja
GABARYT

Maksymalne wymiary zewnętrzne danego urządzenia, maszyny itp.

GAZOBETON

Lekki, porowaty beton otrzymywany przez wprowadzenie do zaprawy cementowej lub wapiennej substancji gazotwórczych (np. sproszkowany glin, sproszkowany karbit, stopy krzemu z glinem, wodą utlenioną i in.).

GAZOCIĄG

Rurociąg do przesyłania gazu palnego (np. ziemnego, miejskiego) na dużą odległość.

GAZOGIPS

Tworzywo gipsowe o dużej ilości drobnych zamkniętych porów, uzyskane z zaczynu gipsowego zmieszanego z domieszką gazotwórczą; g. Stosuje się w budownictwie głównie w postaci płyt izolacyjnych.

GAZOWNICTWO

Jedna z gałęzi przemysłu obejmująca rozprowadzanie i wykorzystanie gazu ziemnego, wytwarzanie i wykorzystanie gazu węglowego mieszanego, dwugazu itp.

GENERACJA DRGAŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Proces przekształcania różnych postaci energii elektrycznej na energię drgań.

GENERATOR

Urządzenie lub maszyna do wytwarzania (generowania) określonego czynnika energetycznego np. gazu palnego (g. gazu, czadnica) albo określonego rodzaju lub postaci energii, np. energii elektrycznej z energii mechanicznej (prądnica elektryczna, hydrogenerator, turbogenerator), energii drgań elektrycznych z energii prądu stałego (g. drgań elektrycznych).

GENOTYP

Zespół właściwości dziedzicznych organizmu, uwarunkowany odpowiednim składem genów.

GEOTERMIKA, GEOTERMODYNAMIKA

Dział geofizyki obejmujący badania stanu cieplnego wnętrza Ziemi.

GEOWŁÓKNINA

Geowłókniny igłowane są materiałem tekstylnym o sprężystej, porowatej strukturze. Włókna wewnątrz struktury są zespolone mechanicznie przeplotem na kształt ogniw łańcucha, poddane naprężeniom mogą przenosić obciążenia statyczne i dynamiczne na dużej płaszczyźnie zewnętrznej i wewnętrznej. Geowłókniny wydłużają żywotność konstrukcji, zwiększają wytrzymałości i znacznie lepiej odwodniają w porównaniu do tradycyjnych metod. Geowłókniny ochronne chronią geomembrany przed uszkodzeniami mechanicznymi – przebiciem i przetarciem, na składowiskach odpadów, w tunelach oraz zbiornikach wodnych. Stosowane są także m.in. do ochrony złóż filtracyjnych przed zanieczyszczeniem drobnymi cząsteczkami i pyłem pochodzącym z wyżej położonych warstw gruntu lub piasku. Geowłókninę w rulonie stosuje się dla ochrony wypełnienia rowów drenarskich. Szerokie płachty używane są w przypadku wykonywania złóż żwirowo piaskowych w wykopach szerokoprzestrzennych.

GĘSTOŚĆ STRUMIENIA CIEPLNEGO

Gęstość strumienia cieplnego q, jest to strumień cieplny wymieniony na jednostkę pola A. Jednostką miary jest [W/m2].Źródlo: www.rockwool.pl

GĘSTOŚĆ, MASA WŁAŚCIWA (CIAŁA JEDNORODNE

Wielkość określana stosunkiem masy ciała do jego objętości.

GLINKA KAOLINOWA

Kaolin.

GLINOKRZEMIANY

Związki chemiczne o budowie krzemianów, powstałe przez częściowe zastąpienie atomów krzemu Si w krzemianach atomami glinu Al.; g. stanowią surowce w produkcji materiałów budowlanych (cegła, dachówka, cement i in.) oraz w przemyśle ceramicznym (porcelana, fajans, wyroby kamionkowe itp.).

GÓRNICTWO

(1) nauka obejmująca całokształt zagadnień związanych z poszukiwaniem, udostępnianiem i eksploatacja kopalin użytecznych; (2) gałąź przemysłu obejmująca ogół procesów związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych i ich przeróbką.

Strony:  1 2 Dalej »
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

Tłumaczenie

Wyszukiwarka

Przy wyborze specjalistycznej farby do malowania np. kuchni lub łazienki kieruję się

informacją pozyskaną z internetu - 42.9%
sugetią sprzedawcy lub doradcy technicznego - 18.4%
rekomendacją znajomych - 11.6%
informacją zawartą na opakowaniu lub reklamówce - 4.8%
własnym doświadczeniem w zakresie - 22.4%

Suma głosów: 147
The voting for this poll has ended on: 26 Cze 2012 - 00:00

Popularne tagi

Galeria

na skróty