Chemia Budowlana - Afabet, Leksykon

Definicje, które zgromadziliśmy poniżej mogą stanowić o "wejściu" w zagadnienie związane z chemia budowlaną. Tego typu zbiór informacji stwarza szanse zyskanie wiedzy o charakterze akademickim,jak i niezbędnej wiedzy praktycznej.

Zapraszamy - Redaktorzy
CHEMIA BUDOWLANA PRZEWODNIK - ALFABET / LEKSYKON


Obecnie jest 628 wpisów w słowniku.
wyszukiwarka terminów w słowniku (wyrażenia regularne są dozwolone)
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenie Brzmi jak
Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z Ł
Termin Definicja
HARTOWANIE

Zabieg obróbki cieplnej, polegający na nagrzewaniu i wygrzewaniu stopu w odpowiedniej temperaturze zależnej od rodzaju materiału, w której następują przemiany strukturalne i następnym dostatecznie szybkim ochłodzeniu, h. przeprowadza się w celu uzyskania materiału o większej twardości; w zależności od sposobu nagrzewania rozróżnia się: h. płomieniowe (nagrzewanie za pomocą palników gazowych), h. indukcyjne (nagrzewanie prądami wirowymi), h. kąpielowe  (nagrzewanie w kąpieli solnej lub ołowiowej) i in.

HAŁAS (1)

Niepożądany lub szkodliwy dźwięk. Ze względu sposób powstania rozróżnia się hałas wibracyjny lub turbulentny, ze względu na zmiany czasowe - hałas stacjonarny, niestacjonarny, impulsowy i udarowy. Dopuszczalne poziomy hałasu w danych warunkach określane są przez normy, na przykład w centrum miast w dzień nie powinien on przekraczać 60 dB (w nocy 50 dB), natomiast na terenach chronionych (parkach, uzdrowiskach, itp.) odpowiednio 40 i 30 dB. Hałas szkodliwy to taki, który przekracza 85 dB.

HAŁAS (2)

Dźwięk niepożądany lub szkodliwy dla zdrowia ludzkiego. Rozróżnia się hałasy ciągłe o nieznacznych zmianach natężenia i widma częstotliwości w czasie (szmer, szum) oraz hałasy impulsowe (np. huk, trzask). Szkodliwość hałasu zależy od jego natężenia, widma częstotliwości, charakteru zmian w czasie, zawartości składowych niesłyszalnych oraz długotrwałości działania. Subiektywne odczucie natężenia dźwięków (w tym również hałasu) określa głośność. W zależności od rodzaju źródła emisji dźwięku rozróżnia się hałas przemysłowy (na stanowiskach pracy i w otoczeniu zakładu), komunikacyjny (drogowy, kolejowy i lotniczy) oraz osiedlowy (komunalny i mieszkaniowy). Bezpośredni wpływ hałasu na ludzi objawia się zakłóceniami ich aktywności (wypoczynku, komunikacji słownej, pracy umysłowej, itp.), stwarzając jednocześnie odczucie dyskomfortu i uciążliwości wywołanej warunkami akustycznymi; hałas wpływa niekorzystnie na narząd słuchu, układy nerwowy i krążenia oraz inne narządy wewnętrzne; hałas o poziomie natężenia dźwięku 45-70 dB jest przyczyną występowania u ludzi m.in. uczucia zmęczenia i ogólnego wyczerpania, obniżenia czułości wzroku, zwiększenia częstości występowania bólów i zawrotów głowy, stanów niepokoju i rozdrażnienia, niekorzystnie wpływa na sen i wypoczynek; powyżej 80 dB powoduje uszkodzenia narządowe (trwałe obniżenie ostrości słuchu lub chwilowa głuchota); bardzo nieprzyjemny i szkodliwy jest krótkotrwały, nieoczekiwany hałas impulsowy powyżej 90 dB oraz wąskopasmowy o wysokiej częstotliwości (powyżej 4000 Hz, np. pisk, syk). Reakcja biologiczna i psychiczna na działanie hałasu jest częściowo odmienna u różnych ludzi w zależności od wieku, płci, nastawienia emocjonalnego. Problemami zwalczania hałasu zajmuje się akustyka techniczna, budowlana i urbanistyczna.Źródło: www.rockwool.pl

HAŁAS BYTOWY

Powstaje w wyniku użytkowania pomieszczeń w budynkach stosownie do ich przeznaczenia. W zależności od źródła może być dźwiękami powietrznymi lub uderzeniowymi.

HAŁAS POGŁOSOWY

Powstaje w budynku w wyniku kolejnych odbić od przegród ograniczających pomieszczenia fal akustycznych wypromieniowanych przez źródło do danego pomieszczenia. Występuje w pomieszczeniach, którego przegrody mają powierzchnie odbijające dźwięk.

HELIOENERGETYKA

Dział energetyki obejmujący przetwarzanie energii promieni słonecznych.

HERMETYZACJA

Uszczelnianie zabezpieczające przed przenikaniem gazów.

HOMEOSTAT

Cybern. układ złożony z szeregu regulatorów odwzorowujących homeostazę, czyli zdolność organizmów do zachowania równowagi funkcjonowania nawet w niesprzyjających warunkach.

HOMOGENIZACJA

Chem. wytwarzanie jednolitej trwałej mieszaniny z dwóch lub więcej składników nie mieszających się ze sobą w warunkach normalnych; h. wywołuje się przez zastosowanie środków mechanicznych, np. mieszadeł szybkoobrotowych ultradźwiękowych oraz chemicznych – dyspergatorów lub emulgatorów; h. ma zastosowanie przy wyrobie margaryny, majonezów, kremów kosmetycznych i w wielu innych dziedzinach przemysłu.

HUTNICTWO

Przemysł obejmujący otrzymywanie metali z rud (wykorzystujący także złom) oraz przeróbkę plastyczną metali w walcowniach i kuźniach na półwyroby i wyroby gotowe.

HYDROFOBIZACJA

Nasycenie materiału preparatem - impregnatem hydrofobizującym. Na powierzchni materiału tworzy się cienka warstwa, która chroni przed wnikaniem wody i zanieczyszczeń, jednocześnie nie blokując przepływu pary wodnej.

HYDROFOBIZOWANY PRODUKT

Produkt nie zatrzymujący wody, trudnozwilżalny.

HYDROFOR

Zespół urządzeń mechanicznych z napędem elektrycznym, ze zbiornikiem wodno-powietrznym, działający automatycznie, podnoszący wodę na wyższe kondygnacje budynku w wypadku, gdy ciśnienie zasilanej wody, np. z sieci zewnętrznej jest niewystarczające lub gdy woda dostarczana do budynku pochodzi z własnego ujęcia, np. ze studni.

HYDROLOGIA

Nauka o wodach występujących w przyrodzie, dzieli się na hydrometeorologię (h. atmosfery), h. kontynentalną (h. wód śródlądowych) i oceanografię.

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

Tłumaczenie

Wyszukiwarka

Przy wyborze specjalistycznej farby do malowania np. kuchni lub łazienki kieruję się

informacją pozyskaną z internetu - 42.9%
sugetią sprzedawcy lub doradcy technicznego - 18.4%
rekomendacją znajomych - 11.6%
informacją zawartą na opakowaniu lub reklamówce - 4.8%
własnym doświadczeniem w zakresie - 22.4%

Suma głosów: 147
The voting for this poll has ended on: 26 Cze 2012 - 00:00

Popularne tagi

Galeria

na skróty