Chemia Budowlana - Afabet, Leksykon

Definicje, które zgromadziliśmy poniżej mogą stanowić o "wejściu" w zagadnienie związane z chemia budowlaną. Tego typu zbiór informacji stwarza szanse zyskanie wiedzy o charakterze akademickim,jak i niezbędnej wiedzy praktycznej.

Zapraszamy - Redaktorzy
CHEMIA BUDOWLANA PRZEWODNIK - ALFABET / LEKSYKON


Obecnie jest 628 wpisów w słowniku.
wyszukiwarka terminów w słowniku (wyrażenia regularne są dozwolone)
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenie Brzmi jak
Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z Ł
Strony:  1 2 3 Dalej »
Termin Definicja
IMMUNOLOGIA

Nauka zajmująca się zjawiskami odporności organizmów na działanie czynników chorobotwórczych.

IMPLIKACJA

Zdanie złożone „jeśli p to q” (oznaczane p Þ q), które jest prawdziwe , jeśli zdanie q jest prawdziwe  lub jeśli p i q są zdaniami fałszywymi.

IMPLOZJA

Gwałtowne zagniecenie naczynia wskutek ciśnienia zewnętrznego, przewyższającego ciśnienie panujące wewnątrz naczynia.

IMPREGNACJA

Nasycanie materiałów różnego rodzaju (papieru, wyrobów włókienniczych, skóry, drewna) środkami zabezpieczającymi je przed szkodliwym działaniem wody, ognia, drobnoustrojów itp. Impregnacja ma na celu także nadanie im określonych własności użytkowych, np. nieprzemakalności, niepalności, odporności na kurczliwość i gniotliwość, nieprzepuszczalności powietrza lub gazów.

IMPREGNACJA DREWNA

Nasycanie drewna preparatami chemicznymi w celu uodpornienia go na działanie ognia, grzybów, bakterii i owadów. Główne metody impregnacji drewna to malowanie, smarowanie, kąpiel krótkotrwała, metoda zanurzeniowa (kąpiel długotrwała), metoda ciśnieniowo-próżniowa.

IMPULS

Przebieg wielkości fizycznej (np. napięcia elektrycznego) różniącej się od zera lub wartości stałej jedynie w ciągu czasu krótkiego w porównaniu z czasem ustalania się zjawiska w układzie.

INDUKCJA 1

Wnioskowanie, w którym zdanie stwierdzające jakąś ogólną prawidłowość uznaje  się jako wniosek na podstawie uznanych już zdań jednostkowych, stwierdzających poszczególne przypadki tej prawidłowości.

INDUKCJA 2

(1) oddziaływanie pola (elektrycznego, magnetycznego) na ciała znajdujące się w ich otoczeniu bez zetknięcia się z ciałem wywołującym pole; (2) wielkość fizyczna charakteryzująca pole (elektryczne, magnetyczne).

INDUSTRIALIZACJA

Uprzemysłowienie – proces przeważającego wzrostu przemysłu w stosunku do rolnictwa i innych działów gospodarki , wyrażający się w szybkim zwiększaniu udziału przemysłu i wielkoprzemysłowej techniki w gospodarce.

INFILTRACJA

(1) przenikanie cieczy lub gazów poprzez pory jakiegoś ciała; (2) geol. wnikanie wody i gazów w głąb skorupy ziemskiej.

INFORMACJA

Każdy czynnik, dzięki któremu obiekt odbierający go (człowiek, organizm żywy, organizacja, urządzenie automatyczne) może polepszyć swoją znajomość otoczenia i bardziej sprawnie przeprowadzić celowe działanie.

INFORMATYKA

Dyscyplina naukowo-techniczna zajmująca się całokształtem zagadnień pobierania, przechowywania, przesyłania, przetwarzania i interpretowania informacji.

INFRASTRUKTURA

Podstawowe urządzenia i instytucje niezbędne do właściwego funkcjonowania zarówno działów gospodarki (i. techniczna) jak i społeczeństwa jako całości (i. społeczna, świadcząca usługi w dziedzinie prawa, bezpieczeństwa, oświaty, opieki zdrowotnej itd.)

INHIBITOR

Katalizator ujemny – katalizator, który powoduje zmniejszenie szybkości reakcji chemicznej.

INIEKTOR

Inżektor – strumienica przetłaczająca czynniki do obszaru o ciśnieniu wyższym niż ciśnienie atmosferyczne.

Strony:  1 2 3 Dalej »
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

Tłumaczenie

Wyszukiwarka

Przy wyborze specjalistycznej farby do malowania np. kuchni lub łazienki kieruję się

informacją pozyskaną z internetu - 42.9%
sugetią sprzedawcy lub doradcy technicznego - 18.4%
rekomendacją znajomych - 11.6%
informacją zawartą na opakowaniu lub reklamówce - 4.8%
własnym doświadczeniem w zakresie - 22.4%

Suma głosów: 147
The voting for this poll has ended on: 26 Cze 2012 - 00:00

Popularne tagi

Galeria

na skróty