Chemia Budowlana - Afabet, Leksykon

Definicje, które zgromadziliśmy poniżej mogą stanowić o "wejściu" w zagadnienie związane z chemia budowlaną. Tego typu zbiór informacji stwarza szanse zyskanie wiedzy o charakterze akademickim,jak i niezbędnej wiedzy praktycznej.

Zapraszamy - Redaktorzy
CHEMIA BUDOWLANA PRZEWODNIK - ALFABET / LEKSYKON


Obecnie jest 628 wpisów w słowniku.
wyszukiwarka terminów w słowniku (wyrażenia regularne są dozwolone)
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenie Brzmi jak
Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z Ł
Strony:  1 2 3 4 5... Dalej »
Termin Definicja
KALANDER

Maszyna o elementach roboczych w postaci walców obrotowych (gładkich lub złożonych), między którymi przechodzi obrabiany wyrób (papier, tkanina, folia); prędkości obrotowe współpracujących walców mogą być jednakowe (k. gładzące – gładziarki) lub różne (k. frykcyjne); k. służą przeważnie do gładzenia powierzchni wyrobów lub do wytłaczania wzorów; operacja ta nosi nazwę kalandrowania.

KALENICA

Grzbiet dachu – górna najczęściej pozioma krawędź dwóch połaci dachowych przeciwległych (tj. o liniach okapowych nie schodzących się w jednym punkcie).

KALIBER BRONI

Wielkość określająca najmniejszą średnicę przewodu lufy broni palnej.

KALKULACJA

Rozliczanie kosztów na jednostkę wytwarzanych, sprzedawanych, nabywanych dóbr lub usług; k. jest jednym z elementów rachunkowości przedsiębiorstw.

KALKULATOR

(1) Pracownik przeprowadzający kalkulację. (2) Maszyna licząca.

KALORYCZNOŚĆ

Miernik wartości energetycznej artykułów żywnościowych i pasz wyrażany ilością energii cieplnej w kaloriach, którą otrzymuje organizm ludzki lub zwierzęcy w wyniku ich spożycia; k. zależy od zawartości w produktach 3 głównych składników: tłuszczu, węglowodanów i białek.

KALORYMERT

Przyrząd do pomiaru ilości ciepła wydzielonego lub pobranego podczas określonej reakcji chemicznej lub procesu fizycznego.

KAMIEŃ

(1) Bloki i odłamki skał zwięzłych oderwane w wyniku procesów geologicznych (np. k. polny) lub uzyskane jako urobek w kamiennictwie; (2) w górnictwie węglowym – urobek skały płonnej.

KAMIEŃ KOTŁOWY

Osad powstający w naczyniach służących do gotowania lub długiego ogrzewania wody, szczególnie uciążliwy w kotłach parowych; k.k. składa się z węglanów wapnia i magnezu, gipsu, krzemianów i związków żelaza, ma małe przewodnictwo cieplne (zwiększa konieczny nakład paliwa) i może powodować zatykanie rur w aparatach; aby uniknąć powstawania k.k. stosuje się w przemyśle zmiękczanie wody zasilającej.

KAMIENIOŁOM

Kopalnia odkrywkowa kamienia użytkowego.

KAMPANIA

Okres produkcji sezonowej, np. k. cukrownicza, k. ziemniaczana.

KAMUFLAŻ

Malowanie maskujące.

KANALIZACJA

Zespół urządzeń technicznych wraz z siecią przewodów kanalizacyjnych i budowlami, przeznaczony do odprowadzania ścieków z określonych terenów mieszkalnych lub przemysłowych do odbiornika ścieków (zwykle po uprzednim ich oczyszczeniu).

KANAŁ

(1) Przewód (zwykle o przekroju prostokątnym) wykonany w ścianie budowli (np. k. dymowy, k. wentylacyjny); (2) Przewód wykonany w ściance elementu maszyny (np. k. smarujący).

KANAŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kanał ciepłowniczy. (1) podziemna samodzielna budowla lub część budowli mieszcząca przewody ogrzewania zdalaczynnego; (2) wydzielona przestrzeń pod podłogą przeznaczona na umieszczenie rozdzielczych przewodów centralnego ogrzewania.

Strony:  1 2 3 4 5... Dalej »
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

Tłumaczenie

Wyszukiwarka

Przy wyborze specjalistycznej farby do malowania np. kuchni lub łazienki kieruję się

informacją pozyskaną z internetu - 42.9%
sugetią sprzedawcy lub doradcy technicznego - 18.4%
rekomendacją znajomych - 11.6%
informacją zawartą na opakowaniu lub reklamówce - 4.8%
własnym doświadczeniem w zakresie - 22.4%

Suma głosów: 147
The voting for this poll has ended on: 26 Cze 2012 - 00:00

Popularne tagi

Galeria

na skróty