Chemia Budowlana - Afabet, Leksykon

Definicje, które zgromadziliśmy poniżej mogą stanowić o "wejściu" w zagadnienie związane z chemia budowlaną. Tego typu zbiór informacji stwarza szanse zyskanie wiedzy o charakterze akademickim,jak i niezbędnej wiedzy praktycznej.

Zapraszamy - Redaktorzy
CHEMIA BUDOWLANA PRZEWODNIK - ALFABET / LEKSYKON


Obecnie jest 628 wpisów w słowniku.
wyszukiwarka terminów w słowniku (wyrażenia regularne są dozwolone)
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenie Brzmi jak
Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z Ł
Strony:  1 2 Dalej »
Termin Definicja
LAKIERY

Produkty ciekłe, które po nałożeniu cienką warstwą na powierzchnie przedmiotów tworzą wskutek przemian chemicznych i fizyko-chemicznych stałe powłoki, przylegające ściśle do powierzchni przedmiotów, o własnościach ochronnych i dekoracyjnych; l. zawierają: substancję powłokotwórczą, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, plasyfikatory, barwniki i sykatywy; w zależności od rodzaju podstawowego składnika powłokotwórczego i rozpuszczalnika rozróżnia się: l. olejne, olejno-żywiczne, nitrocelulozowe, spirytusowe (żywiczne), bitumiczne (asfaltowe) i in.

LAMINOWANIE

Pokrywanie tkanin, dzianin lub papieru tzw. pianką lateksową lub poliuretanową.

LASTRICO

Terrazyt. Materiał budowlany formowany z mieszaniny cementu z drobno potłuczonymi materiałami skalnymi; l. jest stosowane do wykonywania płytek podłogowych, podokienników, stopni schodowych itp.

LATEKS

Element podkładu podłogowego ułożony na podłożu podłogowym, np. na stropie lub na słupkach; na l. wspiera się podłoga ślepa lub posadzka.

LEPISZCZE

Substancja naturalna lub syntetyczna spalająca ciała rozdrobnione, sypkie itp. W mniej lub bardziej zwartą masę.

LEPKOŚĆ

Tarcie wewnętrzne, wiskoza – występowanie oporu w przypadku względnego przemieszczania się elementów tego samego ciała.

LICOWANIE

Pokrywanie zewnętrznych lub wewnętrznych powierzchni ścian budowli okładziną, zw. Też oblicówką, w celu ochrony ściany przed ujemnymi wpływami czynników atmosferycznych; l. wykonuje się także w celach dekoracyjnych.

LINIA PRODUKCYJNA

Zespół stanowisk roboczych (maszynowych, ręcznych lub mieszanych) ugrupowanych wg kolejności operacji procesu technologicznego; w zależności od formy przepływu przedmiotów rozróżnia się l.p. niepotokowe, w których przedmiot nie przechodzi przez wszystkie stanowiska robocze oraz l.p. potokowe (przepływowe), w których przedmiot przechodzi kolejno przez wszystkie stanowiska robocze; l.p. stosowane są w produkcji masowej.

LINIA PRZESYŁOWA

Zespół urządzeń do przenoszenia na odległość sygnału informacyjnego lub sygnału wykonawczego; stosownie do użytej energii rozróżnia się: l.p. elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

LINOLEUM

Produkt otrzymywany przez pokrycie wierzchu tkaniny masą, która stanowi olej lniany (tzw. linoksyn) zawierający pył krokowy lub mączkę drzewną oraz kalafonię; spód pokrywa się farbą lakową; l./ stosowane jest głównie do pokrywania podłóg.

LIST PRZEWOZOWY

Dokument stwierdzający oddanie i przyjęcie przesyłki do przewozu w transporcie kolejowym, samochodowym, lotniczym lub żegludze śródlądowej.

LITR

Jednostka objętości równa 1 dm3, stosowana do mniej dokładnych pomiarów objętości płynów i ciał sypkich oraz pojemności naczyń i zbiorników.

LÓD SUCHY

Zestalony dwutlenek węgla, szeroko stosowany w chłodnictwie, przy normalnym ciśnieniu ma temperaturę – 78,5°C w przeciwieństwie do lodu wodnego nie przechodzi w stan ciekły, lecz sublimuje odbierając ciepło z otoczenia.

LODOWNIA

Chłodnia, w której niską temperaturę otrzymuje się przez wyzyskanie lodu naturalnego lub sztucznego.

LOGGIA

(1) Rodzaj krytego balkonu, wnęka w elewacji budynku utworzona przez cofnięcie ściany zewnętrznej lub jej części w głąb budynku, otwarta na zewnątrz, przystosowana do przebywania ludzi, dostępna z jednego lub kilku pomieszczeń.(2) W architekturze zabytkowej (zwłaszcza włoskiej) loggią nazywa się samodzielną budowlę lub część budynku przeznaczoną np. do wystawiania rzeźb, mającą zamiast ściany lub ścian frontowych otwartą kolumnadę bądź arkady.

Strony:  1 2 Dalej »
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

Tłumaczenie

Wyszukiwarka

Przy wyborze specjalistycznej farby do malowania np. kuchni lub łazienki kieruję się

informacją pozyskaną z internetu - 42.9%
sugetią sprzedawcy lub doradcy technicznego - 18.4%
rekomendacją znajomych - 11.6%
informacją zawartą na opakowaniu lub reklamówce - 4.8%
własnym doświadczeniem w zakresie - 22.4%

Suma głosów: 147
The voting for this poll has ended on: 26 Cze 2012 - 00:00

Popularne tagi

Galeria

na skróty