Chemia Budowlana - Afabet, Leksykon

Definicje, które zgromadziliśmy poniżej mogą stanowić o "wejściu" w zagadnienie związane z chemia budowlaną. Tego typu zbiór informacji stwarza szanse zyskanie wiedzy o charakterze akademickim,jak i niezbędnej wiedzy praktycznej.

Zapraszamy - Redaktorzy
CHEMIA BUDOWLANA PRZEWODNIK - ALFABET / LEKSYKON


Obecnie jest 628 wpisów w słowniku.
wyszukiwarka terminów w słowniku (wyrażenia regularne są dozwolone)
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenie Brzmi jak
Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z Ł
Termin Definicja
OBLICZENIOWY OPÓR CIEPLNY

Wartość oporu cieplnego wyrobu budowlanego w określonych warunkach wewnętrznych i zewnętrznych, jakie można uważać za typowe dla właściwości użytkowej tego wyrobu wbudowanego w komponent budowlany. W przypadku braku dokładnych informacji o warunkach wymiany ciepła w odniesieniu do powierzchni płaskich stosuje się wartości oporów przejmowania ciepła podane w tablicy 1 normy.Żródło: www.rockwool.plSposoby wyznaczania obliczeniowego oporu cieplnego szczegółowo przedstawione są w normie PN-EN ISO 6946:1999 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania".Wg wyżej wymienionej normy opór cieplny warstw jednorodnych (warstw o stałej grubości, o właściwościach cieplnych jednorodnych) można wyznaczyć ze wzoru.

OBLICZENIOWY WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA C

def. Wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału lub wyrobu budowlanego w określonych warunkach wewnętrznych lub zewnętrznych, jakie można uważać za typowe dla właściwości użytkowej tego wyrobu wbudowanego w komponent budowlany.Wartość obliczeniową współczynnika można wyznaczyć przez wykonanie tzw. konwersji wartości deklarowanej na warunki eksploatacji izolacji w budynkach, przy tzw. wilgotności ustabilizowanej. W krajach Unii Europejskiej przy ustalaniu obliczeniowej przewodności cieplnej materiałów obecnie przyjmuje się, że eksploatacyjna wilgotność materiału w przegrodzie budowlanej jest to jego wilgotność w stanie równowagi z otaczającym powietrzem o temperaturze 23 oC i wilgotności względnej 80%.Żródło: www.rockwool.pl

OCIEPLENIE

OCIEPLENIE Warstwowy zestaw izolacyjny wykończony wyprawą tynkarską (elewacyjną), zbudowany z materiałów o wzajemnie dopasowanych właściwościach fizykomechanicznych.

OCIEPLENIE METODĄ MOKRĄ

OCIEPLENIE METODĄ MOKRĄ Ocieplenie plus tynk cienkowarstwowy; można stosować tylko w ciepłych porach roku.

OCIEPLENIE METODĄ SUCHĄ

OCIEPLENIE METODĄ SUCHĄ Ocieplenie plus okładzina ścienna mocowana mechanicznie; można stosować ją o każdej porze roku.

ODBICIE ŚWIATŁA

ODBICIE ŚWIATŁA Określana przez współczynnik Lr [%]. Jest to procent światła widzialnego, pochodzącego z promieniowania słonecznego odbitego przez szybę.

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

ODPORNOŚĆ OGNIOWA Zachowanie elementów budowli i materiałów budowlanych w ogniu. Jest wyrażana czasem (w minutach lub w godzinach), w którym elementy te nie tracą określonych właściwości. W zależności od tego czasu elementy i materiały dzieli się na różne klasy odporności ogniowej. Miarą odporności ogniowe są: nośność ogniowa (R), szczelność ogniowa (E), izolacyjność ogniowa (I).

OKŁADZINY OCIEPLAJĄCE

OKŁADZINY OCIEPLAJĄCE Płyty składające się z warstwy ocieplającej i zespolonego z nią tynku lub płytek okładzinowych, czyli ocieplenia z gotową warstwą elewacyjną.

OPÓR CIEPLNY

Opór cieplny R - jest to stosunek grubości danego materiału do jego współczynnika przewodzenia ciepła. Im większa wartość oporu cieplnego R, tym skuteczniejsze ocieplenie i bardziej energooszczędny dom.Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła - wartość uwzględniająca rzeczywiste warunki panujące w warstwie termoizolacji w konkretnej przegrodzie budowlanej (temperatura i wilgotność). Najczęściej warunki te odpowiadają warunkom przyjętym do określania lambda deklarowanego.Żródło: www.rockwool.pldef. Opór cieplny R, to stosunek różnicy temperatur Δυ (na powierzchniach ograniczających warstwę materiału, warstwę powierza lub przegrodę) do gęstości ustalonego strumienia cieplnego q. Jednostką miary jest [m2K/W].

OPÓR CIEPLNY ŚCIANY R

OPÓR CIEPLNY ŚCIANY R Właściwość, od której zależy to, czy ściana jest ciepła; im jest on większy, tym mniejsze są straty ciepła w budynku. Jest on sumą wszystkich warstw ściany.

OPÓR DYFUZYJNY

OPÓR DYFUZYJNY Zdolność materiału do zatrzymywania pary, proporcjonalna do jego grubości i odwrotnie proporcjonalna do jego paroprzepuszczalności.

OPÓR DYFUZYJNY PARY WODNEJ Z

Żródło: www.rockwool.pldef. Odwrotność przepuszczalności pary wodnej.

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

Tłumaczenie

Wyszukiwarka

Przy wyborze specjalistycznej farby do malowania np. kuchni lub łazienki kieruję się

informacją pozyskaną z internetu - 42.9%
sugetią sprzedawcy lub doradcy technicznego - 18.4%
rekomendacją znajomych - 11.6%
informacją zawartą na opakowaniu lub reklamówce - 4.8%
własnym doświadczeniem w zakresie - 22.4%

Suma głosów: 147
The voting for this poll has ended on: 26 Cze 2012 - 00:00

Popularne tagi

Galeria

na skróty