Chemia Budowlana - Afabet, Leksykon

Definicje, które zgromadziliśmy poniżej mogą stanowić o "wejściu" w zagadnienie związane z chemia budowlaną. Tego typu zbiór informacji stwarza szanse zyskanie wiedzy o charakterze akademickim,jak i niezbędnej wiedzy praktycznej.

Zapraszamy - Redaktorzy
CHEMIA BUDOWLANA PRZEWODNIK - ALFABET / LEKSYKON


Obecnie jest 628 wpisów w słowniku.
wyszukiwarka terminów w słowniku (wyrażenia regularne są dozwolone)
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenie Brzmi jak
Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z Ł
Strony:  1 2 Dalej »
Termin Definicja
WARSTWA WSTĘPNEGO KRYCIA

WARSTWA WSTĘPNEGO KRYCIA Elementy znajdujące się między pokryciem a konstrukcją dachu stromego, stanowiące podłoże pod pokrycie i dodatkowe zabezpieczenie przed opadami i wiatrem. Warstwę wstępnego krycia tworzy najczęściej deskowanie z papą lub ruszt z łat i kontrłat z folią wstępnego krycia (na zdjęciu). Zamiast folii stosuje się m.in. membrany i włókniny.

WENTYLACJA

WENTYLACJA Wymiana powietrza, czyli usuwanie z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczanie świeżego. Jej poprawne funkcjonowanie polega na systematycznym doprowadzaniu powietrza do budynku, przepływie pomiędzy pomieszczeniami i całkowitym usunięciu powietrza zużytego.

WENTYLACJA GRAWITACYJNA

WENTYLACJA GRAWITACYJNA Inaczej NATURALNA. To najprostszy i najczęściej stosowany system wentylacyjny. Działa na zasadzie naturalnej wymiany ciepłego powietrza w budynku na chłodniejsze powietrze z zewnątrz. Powietrze dostaje się przez nieszczelności okien i drzwi, przepływa przez pomieszczenia i wypływa kanałami wentylacyjnymi na zewnątrz. Elementy systemu to: kratka wentylacyjna u góry pomieszczenia, od niej odchodzi kanał murowany (przewód wentylacyjny), prowadzący do komina wentylacyjnego na dachu.

WENTYLACJA MECHANICZNA

WENTYLACJA MECHANICZNA Wymiana powietrza jest wymuszana przez wentylator. Zaletą wentylacji mechanicznej jest możliwość dostosowania jej wydajności do potrzeb i warunków panujących w pomieszczeniu. Zalicza się do niej: wentylację wywiewną i wentylację nawiewno-wywiewną.

WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA

WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA Rodzaj wentylacji mechanicznej. system, w którym powietrze jest zarówno doprowadzane, jak i usuwane na zewnątrz w sposób mechaniczny. Składa się z dwóch wentylatorów - nawiewnego i wywiewnego. Powietrze zewnętrzne dostaje się do środka głównym kanałem wentylacyjnym, wyposażonym w odgałęzienia (mniejsze przewody), które rozprowadzają powietrze do poszczególnych pomieszczeń. Powietrze zużyte jest usuwane jednym kanałem zbiorczym na zewnątrz budynku.

WENTYLACJA WYWIEWNA

WENTYLACJA WYWIEWNA Rodzaj wentylacji mechanicznej. Powietrze dostaje się do budynku naturalnie, czyli przez nieszczelności w oknach i drzwiach, a usuwane jest mechanicznie za pomocą wentylatorów

WEŁNA MINERALNA

Wełna mineralna Materiał do izolacji cieplnej i akustycznej otrzymywany w wyniku topienia szkła i wyciągania go w cienkie nitki, produkowany najczęściej w kształcie płaskich mat.

WIĘŹBA

WIĘŹBA Drewniana konstrukcja dachu stromego; szkielet dźwigający pokrycie.

WILGOĆ SORPCYJNA

Wilgoć nie jest pojęciem jednoznacznym; określa parę wodną, wilgoć sorpcyjną i wodę w stanie ciekłym. Wilgoć sorpcyjna lub błonkowa (woda związana fizykochemicznie) w materiałach budowlanych występuje na rozwiniętej powierzchni porów i kapilar materiału. Zjawisko to związane jest z istnieniem tzw. sił van der Waalsa, oddziałujących na cząstki gazu w pobliżu powierzchni ciała stałego. Sorpcja wilgoci, tj. proces pochłaniania pary wodnej z powietrza otaczającego przez wysuszony materiał mający tendencję do przyłączania wody. Fakt przylepiania się pojedynczych cząstek do powierzchni ciała stałego odpowiada powstawaniu na tej powierzchni błonki zaadsorbowanej wilgoci. Nie jest to ciecz, lecz warstwa znajdująca się w ciągłym ruchu i wymieniających się cząstek pary wodnej. Żródło: www.rockwool.pl

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA Zawartość pary wodnej w powietrzu. Charakteryzuje się ją podając jeden z parametrów: prężność pary wodnej lub inaczej jej ciśnienie cząstkowe, wilgotność bezwględną, wilgotność właściwą, stosunek zmieszania, wilgotność względną, temperaturę punktu rosy, temperaturę wilgotnego termometru. Wilgotność powietrza określona przez każdy z wymienionych sposobów jest jednoznaczna i może być przeliczona na odpowiadającą jej wilgotność powietrza zdefiniowaną w inny sposób. Mierzy się ją higrometrami o różnej (w zależności od badanego parametru) konstrukcji

WODA GRUNTOWA

WODA GRUNTOWA Podparta woda grawitacyjna, podlega sile ciężkości, tworzy swobodne zwierciadło w naturalnych lub sztucznych rozcięciach terenu (pory i szczeliny gruntu). Wywiera na grunt ciśnienie hydrostatyczne, wywołuje wypór. Może występować w kilku poziomach (piętrach) wodonośnych przedzielonych nieprzepuszczalnymi warstwami gruntu

WODA KAPILARNA

WODA KAPILARNA Inaczej WŁOSKOWATA. Woda podziemna podciągana w kapilarach (szczelinach i porach) gruntu ku górze, ponad zwierciadło wody gruntowej. W gruntach sypkich wysokość podciągania jest mała, na przykład w żwirach do 3 cm, w piaskach gruboziarnistych do 15 cm, średnioziarnistych do 30 cm, drobnoziarnistych do 50 cm. Większe wysokości są w piaskach pylastych - do 2 m, pyłach - do 5 m, w glinach - do 15 m, a w iłach - nawet do 50 m.

WSKAŹNIK E

WSKAŹNIK E Jest to stosunek sezonowanego zapotrzebowania na energię cieplną do kubatury ogrzewanej części budynku. Jego wartość nie może przekroczyć wartości granicznej, która zależy od stosunku pola powierzchni wszystkich przegród zewnętrznych (razem z dachem) części ogrzewanej do kubatury części ogrzewanej. Im mniejszy wskaźnik E, tym lepiej izolowany termicznie jest budynek jako całość. Można go podawać zamiast współczynnika przenikania ciepła.

WSKAŹNIKI IZOLACYJNOŚCI

WSKAŹNIKI IZOLACYJNOŚCI Ln,w - wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych – określa, ile decybeli może przeniknąć przez przegrodę; RA1, RA2 – wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej ścian, okien i drzwi od dźwięków powietrznych – określają ile decybeli musi wytłumić przegroda. Im wyższe tym lepiej; Rw – wskaźnik izolacyjności ze starej, nieobowiązującej już normy. Posługują się nim jeszcze niektórzy producenci (zwłaszcza okien i drzwi).

WSPÓŁCZYNNIK G

WSPÓŁCZYNNIK G Jest to stopień całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego oraz energii wcześniej zaabsorbowanej przez szkło. Podaje się go w procentach [%]. Im większa jest wartość współczynnika g, tym większe są pasywne zyski energetyczne - pomieszczenie bardziej się nagrzewa.

Strony:  1 2 Dalej »
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

Tłumaczenie

Wyszukiwarka

Przy wyborze specjalistycznej farby do malowania np. kuchni lub łazienki kieruję się

informacją pozyskaną z internetu - 42.9%
sugetią sprzedawcy lub doradcy technicznego - 18.4%
rekomendacją znajomych - 11.6%
informacją zawartą na opakowaniu lub reklamówce - 4.8%
własnym doświadczeniem w zakresie - 22.4%

Suma głosów: 147
The voting for this poll has ended on: 26 Cze 2012 - 00:00

Popularne tagi

Galeria

na skróty