Chemia Budowlana - Afabet, Leksykon

Definicje, które zgromadziliśmy poniżej mogą stanowić o "wejściu" w zagadnienie związane z chemia budowlaną. Tego typu zbiór informacji stwarza szanse zyskanie wiedzy o charakterze akademickim,jak i niezbędnej wiedzy praktycznej.

Zapraszamy - Redaktorzy
CHEMIA BUDOWLANA PRZEWODNIK - ALFABET / LEKSYKON


Obecnie jest 628 wpisów w słowniku.
wyszukiwarka terminów w słowniku (wyrażenia regularne są dozwolone)
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenie Brzmi jak
Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z Ł
Strony:  « Wstecz 1 2 3 4 5... Dalej »
Termin Definicja
BATERIA SŁONECZNA

Zespół fotoelementów półprzewodnikowych do bezpośredniej przemiany energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną.

BEDNARKA

Wyrób wacowany na gorąco o przekroju poprzecznym w kształcie bardzo spłaszczonego prostokąta (taśmy) o znacznej długości, dostarczany w kręgach, wstęgach lub snopkach, stosowany bądź do dalszego walcowania na zimno bądź też dalszej przeróbki plastycznej, np. w konstrukcjach stalowych.

BELKA

Pręt konstrukcyjny podlegający zginaniu, poziomy lub pochyły, oparty na dwóch lub więcej podporach, zdolny do przenoszenia na nie obciążeń.

BENTONIT

Glina betonitowa - skała osadowa ilasta, składająca się głównie z montmorylonitu, tj. uwodnionego glinokrzemianu magnezowego; dzięki silnym własnościom absorpcyjnym ma szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym (mydło, farby, emalie), włókienniczym, naftowym (środek oczyszczający), w odlewnictwie (glina formierska) oraz do białkowej stabilizacji wina.

BETON

Tworzywo otrzymywane w wyniku wiązania i twardnienia mieszanki betonowej (mieszaniny spoiwa - najczęściej cementu, kruszywa, wody i odpowiednich domieszek). Betony w zależności od gęstości pozornej dzieli się na: lekkie (gętość pozorna poniżej 1800 kg/m3), zwykłe (od 1800 do 2600 kg/m3), ciężkie (powyżej 2600 kg/m3).

BEZINERCYJNY

Pozbawiony bezwładności.

BEZWŁADNOŚĆ

Inercja - dolność ciała materialnego do zachowania swego stanu ruchu (ruchu jednostajnego prostoliniowego, obrotowego lub równowagi), gdy siły zewnętrzne działające na ciało równoważą się.

BEZWŁADNOŚCIOWY

Mechanizm działający dzięki wykorzystaniu siły bezwładności.

BIERNOŚĆ CHEMICZNA

Charakterystyczny dla niektórych pierwiastków oraz związków chemicznych brak wyraźniejszych zdolności do wchodzenia w reakcje chemiczne, spowodowany występowaniem szczególnie trwałych konfiguracji elektronowych składających się z 8, 18 lub 32 elektronów.

BIOENERGETYKA

Dział biochemii zajmujący się przemianami energetycznymi w żywych organizmach.

BIONIKA

Dziedzina wiedzy z pogranicza techniki i biologii badająca budowę i zasady działania organizmów żywych w celu wykorzystania uzyskanych wyników do konstrukcji układów technicznych.

BIPOLARNY

Dwubiegunowy.

BITUMICZNE LEPISZCZA

Materiały wiążące pochodzenia organicznego, które zmieniają konsystencję dzięki zjawiskom fizycznym, nie zaś – jak np. beton – chemicznym. Rozróżnia się lepiszcza smołowe i asfaltowe, w budownictwie stosuje się głównie asfaltowe.

BITUMICZNE SUBSTANCJE

Inaczej BITUMINY, kopalne węglowodory powstałe w wyniku długotrwałych procesów geologicznych, prawdopodobnie przez osadzanie się szczątków roślinnych i zwierzęcych na dnie mórz. Należą do podstawowych surowców energetycznych i chemicznych. Głównymi przedstawicielami bituminów są ropa naftowa, gaz ziemny oraz lepiszcza bitumiczne. W budownic- twie stosuje się te ostatnie – smołę i asfalty.

BONIOWANIE

Dekoracyjna obróbka zewnętrznych powierzchni muru, polegająca na ścięciu pod pewnym kątem lub wyprofilowaniu krawędzi poszczególnych licujących mur ciosów lub płyt kamiennych (w wyniku otrzymuje się pomiędzy krawędziami rowku tj. bonie) lub też wykonywanie profilowanych rowków (boni) w tynku.

Strony:  « Wstecz 1 2 3 4 5... Dalej »
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

Tłumaczenie

Wyszukiwarka

Przy wyborze specjalistycznej farby do malowania np. kuchni lub łazienki kieruję się

informacją pozyskaną z internetu - 42.9%
sugetią sprzedawcy lub doradcy technicznego - 18.4%
rekomendacją znajomych - 11.6%
informacją zawartą na opakowaniu lub reklamówce - 4.8%
własnym doświadczeniem w zakresie - 22.4%

Suma głosów: 147
The voting for this poll has ended on: 26 Cze 2012 - 00:00

Popularne tagi

Galeria

na skróty