Chemia Budowlana - Afabet, Leksykon

Definicje, które zgromadziliśmy poniżej mogą stanowić o "wejściu" w zagadnienie związane z chemia budowlaną. Tego typu zbiór informacji stwarza szanse zyskanie wiedzy o charakterze akademickim,jak i niezbędnej wiedzy praktycznej.

Zapraszamy - Redaktorzy
CHEMIA BUDOWLANA PRZEWODNIK - ALFABET / LEKSYKON


Obecnie jest 628 wpisów w słowniku.
wyszukiwarka terminów w słowniku (wyrażenia regularne są dozwolone)
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenie Brzmi jak
Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z Ł
Strony:  « Wstecz 1 2 3 4 5... Dalej »
Termin Definicja
BSO

BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLANIA, dawniej nazywany systemem lekkim mokrym.

BUDOWLA INŻYNIERSKA

Budowla służąca potrzebom produkcji, komunikacji, energetyki, gospodarki komunalnej, rolnictwa itp., nie będąca budynkiem (np. autostrada, most, piec hutniczy, komin fabryczny).

BURZA MAGNETYCZNA

Silne zakłócenia magnetycznego pola ziemskiego, pozostające w związku z aktywnością Słońca (plamy słoneczne); w okolicach podbiegunowych b.m często towarzyszy zjawisko zorzy polarnej.

BUTAPREN

Klej kauczukowy będący roztworem mieszanki kauczuku chloroprenowego z żywicą syntetyczną, stabilizatorem i środkami wulkanizacyjnymi w mieszaninie rozpuszczalników organicznych; stosowany do klejenia gumy, skóry naturalnej, sztucznej, tkanin.

CEGŁA OGNIOTRWAŁA

Cegła ceramiczna odporna na działanie wysokich temperatur powyżej 1580°C, np. c. szamotowa – wypalona z mieszaniny szamotu i gliny ogniotrwałej, c. krzemionkowa (dynasówka) wykonana z krzemionki z dodatkiem materiałów wiążących, c. magnetyzowana wypalona z mieszaniny magnezytu oraz lepiszcz organicznych i nieorganicznych.

CHEMIA STOSOWANA

Dział chemii zajmujący się możliwymi zastosowaniami wyników badań chemii czystej do celów praktycznych, np. opracowywaniem metod produkcji na skalę przemysłową pewnych związków chemicznych.

CHŁODNIA

Budynek, pomieszczenie lub mebel (np. szafa), wyposażone w urządzenie chłodnicze (chłodziarka), zaopatrzone w izolację zimnochronną i przeznaczone do przechowywania wychłodzonych substancji nietrwałych (np. żywności) w temperaturze ok. 0°C i w stałym klimacie.

CHŁODNICTWO

(1) technika odbierania ciepła oraz osiągania i stosowania temperatur niższych od temperatury otoczenia za pomocą urządzeń chłodniczych, (2) nauka o podstawach techniki chłodniczej.

CIAŁO BEZPOSTACIOWE

Ciało amorficzne - ciało w stałym stanie skupienia o budowie bezpostaciowej, tzn. pozbawionej prawidłowej krystalicznej budowy wewnętrznej i wynikających z niej charakterystycznych własności anizotropowych; c.b. charakteryzuje się także brakiem określonej temperatury topnienia i ciągłą zmianą własności ze zmianą temperatury zarówno podczas ogrzewania, jak i chłodzenia; do c.b. należą szkła, niektóre gatunki żużla, szkliwo wulkaniczne itp.

CIEŃ AKUSTYCZNY

Obszar ciszy za przeszkodą, która znajduje się na drodze fal głosowych.

CIEPLARKA

Akumulator ciepła, urządzenie do gromadzenia energii cieplnej oddawanej w razie zapotrzebowania ciepła przez odbiorców.

CIEPŁO

Wielkość charakteryzująca wymianę energii wewnętrznej lub entalpii, zdefiniowana równaniami bilansu tych wielkości; w układach otwartych pojęcie c. nie jest jednoznaczne; niekiedy tradycyjnie c. utożsamia się z energią wewnętrzną lub entalpią, tj. energią kinetyczną bezładnewgo ruchu cząstek oraz energią potencjalną ich wzajemnych oddziaływań.

CIEPŁO TOPNIENIA

Ciepło doprowadzone do substancji podczas przejścia z fazy stałej do fazy ciekłej  przy stałym ciśnieniu i stałej temperaturze.

CIEPŁOWNIA

Zakład energetyczny wytwarzający energię cieplną w postaci dogodnej do zastosowania w przemyśle i do ogrzewania pomieszczeń, rozprowadzana do miejsc odbioru przez sieć ciepłowniczą parową lub wodną.

CIEPŁOWNICTWO

Dział energetyki obejmujący wytwarzanie ciepła oraz jego przesyłanie i wykorzystywanie do ogrzewania i do celów technologicznych.

Strony:  « Wstecz 1 2 3 4 5... Dalej »
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

Tłumaczenie

Wyszukiwarka

Przy wyborze specjalistycznej farby do malowania np. kuchni lub łazienki kieruję się

informacją pozyskaną z internetu - 42.9%
sugetią sprzedawcy lub doradcy technicznego - 18.4%
rekomendacją znajomych - 11.6%
informacją zawartą na opakowaniu lub reklamówce - 4.8%
własnym doświadczeniem w zakresie - 22.4%

Suma głosów: 147
The voting for this poll has ended on: 26 Cze 2012 - 00:00

Popularne tagi

Galeria

na skróty