dow - izolacja mostków termicznych, montaż i tynkowanie

Izolacja mostków termicznych – montaż i tynkowanie

Montaż w deskowaniu
Przed rozpoczęciem betonowania płyty STYROFOAM™ IB lub WALLMATE™ WB muszą być dokładnie przycięte i ułożone w deskowaniu tak, by dokładnie zabezpieczyć mostki termiczne. Jeśli ma być izolowana duża powierzchnia (np. żelbetowa ściana), płyty termoizolacyjne powinny zostać tymczasowo przymocowane do deskowania w celu zabezpieczenia ich przed przemieszczeniem. Elementy dystansowe zbrojenia nie wciskają się w materiał termoizolacyjny – tak więc beton jest prawidłowo pokryty zbrojeniem. Szorstka lub specjalnie ukształtowana powierzchnia płyt izolacyjnych zapewnia dobrą przyczepność betonu. Chociaż dzięki silnej adhezji pomiędzy betonem i płytami termoizolacyjnymi nie wymagane jest dodatkowe mocowanie mechaniczne płyt, to zaleca się stosowanie plastikowych gwoździ lub kołków w celu zminimalizowania ryzyka rozwarstwienia podczas utwardzania betonu. Stosowanie kołków zalecane jest zwłaszcza wokół otworów okiennych, przy narożach ścian itd. Długość kołków powinna zapewnić ich zakotwienie w betonie na głębokość co najmniej 50 mm.

Izolacja mostków termicznych


Montaż na istniejących konstrukcjach
Jeśli płyt STYROFOAM™ IB nie umieszcza się w deskowaniu, lecz mocuje do istniejącej konstrukcji nowego lub odnawianego budynku, należy je przykleić, zwłaszcza na dużych powierzchniach, lub jeśli powierzchnia tynkowanych ścian jest złej jakości, należy je dodatkowo przymocować mechanicznie kołkami. W celu przyklejenia płyt do cegieł, betonu i tynkowanych powierzchni należy stosować klejące, mrozoodporne zaprawy cementowe. Zaprawę klejącą należy nakładać w postaci ciągłego paska pomiędzy krawędziami oraz 2-3 porcje należy nałożyć wzdłuż długości płyty. W przypadku ściany o gładkiej powierzchni zaprawę klejącą należy nakładać ząbkowaną szpachlą na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej. Na większych powierzchniach płyty termoizolacyjne należy kłaść na ścianę stosując układ wzorowany na układzie cegieł, ściśle je dopasowując oraz zwracając uwagę na zachowanie płaskości powierzchni. Łączniki mechaniczne (kołki) powinny być wyposażone w talerzyk dociskający o średnicy min. 50-60 mm, a ich długość powinna zapewniać skuteczne zakotwienie: min. 40 mm w betonie, 50 mm w pełnej cegle, 70 mm w pustakach i gazobetonie. (Podczas odnawiania starych ścian należy uwzględnić grubość tynków o małej wytrzymałości!) Ekonomiczne rozmieszczenie punktów mocowania mechanicznego pokazano na rysunku poniżej. Na jedną płytę przypadają 4 kołki, a liczba punktów mocujących na płycie wynosi 8.

Izolacja mostków termicznych


Tynkowanie i wykańczanie płyt izolacyjnych
Szorstka lub specjalnie kształtowana powierzchnia płyt STYROFOAM™ IB zapewnia bardzo dobrą przyczepność tynków. Do wykończenia płyt można stosować zarówno tynki cienkowarstwowe zbrojone tkaniną szklaną, jak i grubsze tynki, tradycyjne na siatce stalowej.

Właściwe nakładanie tynku ma decydujące znaczenie dla zminimalizowania ryzyka pęknięć. W obu przypadkach powierzchnia płyt termoizolacyjnych musi być czysta. Należy usunąć warstwę kurzu oraz odbarwioną i skruszałą, na skutek promieniowania UV, warstwę zewnętrzną. Należy starannie sprawdzić przyleganie płyt do ściany lub sufitu i w razie potrzeby zastosować dodatkowo kołki mocujące.

Większe szczeliny pomiędzy płytami należy wypełnić paskami STYROFOAM-u lub wtryskiwaną pianką poliuretanową. Jeśli nakładana jest cienka warstwa tynku, nierówności na powierzchni płyt należy wyrównać poprzez szlifowanie połączeń płyt i na całą powierzchnię nałożyć zaprawę klejącą i pokryć ją całkowicie tynkiem o uziarnieniu 1,0 mm. Siatka wzmacniająca wymaga dociśnięcia do podłoża płytami termoizolacyjnymi, jak również stosowania co najmniej 10-centymetrowych zakładek zachodzących na sąsiednie elementy budowlane.

W narożach otworów okiennych, drzwiowych itp. należy nałożyć pasek wzmocnienia po przekątnej. W narożach ścian, złączach dylatacyjnych itp. należy zastosować metalowe profile. Podkład stanowi zaprawa cementowa o grubości 6-8 mm (najlepiej gotowa sucha mieszanka), stanowiąca podłoże pod następne warstwy tynku, które należy nakładać zgodnie z zasadami tynkowania. Szczególnie zaleca się stosowanie gotowych suchych mieszanek i przestrzeganie wytycznych producenta lub dystrybutora systemu, dotyczących m.in. okresu utwardzania tynku. Jeśli wykończenie stanowią płytki klinkierowe itp., należy także stosować tkaninę szklaną lub metalową siatkę wzmacniającą, jak opisano powyżej. Płytki lub inną okładzinę elewacyjną należy mocować do zbrojonego siatką podłoża za pomocą mrozoodpornej zaprawy cementowej lub kleju bezrozpuszczalnikowego.

Izolacja mostków termicznychźródło: www.dow.com

Tłumaczenie

Wyszukiwarka

Przy wyborze specjalistycznej farby do malowania np. kuchni lub łazienki kieruję się

informacją pozyskaną z internetu - 42.9%
sugetią sprzedawcy lub doradcy technicznego - 18.4%
rekomendacją znajomych - 11.6%
informacją zawartą na opakowaniu lub reklamówce - 4.8%
własnym doświadczeniem w zakresie - 22.4%

Suma głosów: 147
The voting for this poll has ended on: 26 Cze 2012 - 00:00

Popularne tagi

Galeria

na skróty