atlas - czas wiązania spoiw gipsowych

Czas wiązania spoiw gipsowych.

Prace gipsowe

Przy pracy ze spoiwami gipsowymi operuje się pojęciem „czas wiązania”. Proszę o więcej praktycznych informacji dla wykonawcy na temat tego określenia.

Czas wiązania zaczynu gipsowego (zaprawy) jest jednym z podstawowych parametrów normowych i użytkowych charakterystycznych dla danego rodzaju spoiwa gipsowego.
Przy określaniu czasu wiązania spoiw gipsowych wyróżnia się Początek i Koniec wiązania.
Początek wiązania liczony jest od chwili wsypania spoiwa do wody, jego nawilżenia oraz wymieszania, a obejmuje on przedział czasowy, w którym zaczyn utrzymuje właściwości plastyczne.
Koniec wiązania stanowi przedział czasowy liczony od wsypania spoiwa do wody, obejmujący jego nawilżenie i wymieszanie, aż po uzyskanie dostatecznie stwardniałego tworzywa.
Czas wiązania zaczynu (zaprawy) zależy od rodzaju spoiwa, ilości wody zarobowej oraz jej temperatury. Zmniejszenie ilości wody zarobowej w stosunku do oznaczonej współczynnikiem wodno-gipsowym powoduje skrócenie czasu wiązania zaczynu gipsowego, a jej zwiększenie czas ten wydłuża. Spoiwa gipsowe wiążą korzystnie, gdy temperatura wynosi od +5oC do +25oC. W tym przedziale, przy obniżaniu temperatury wody czas wiązania zaczynu ulega wydłużeniu, a przy jej podwyższeniu - wyraźnemu skróceniu.
Aby czas wiązania nie ulegał skróceniu, niezbędne jest, by przechowywane spoiwa gipsowe zabezpieczyć przed wilgocią. Na czas wiązania ma też wpływ dbałość o czystość narzędzi i akcesoriów stosowanych przy przygotowaniu zaprawy (resztki zaprawy skracają czas wiązania).
Czas wiązania podstawowego spoiwa, jakim jest Gips Budowlany, trwa stosunkowo krótko (początek następuje najwcześniej po trzech minutach, a koniec wiązania najpóźniej po trzydziestu). Dla odmiany, czasy wiązania spoiw gipsowych modyfikowanych są fabrycznie wydłużone i dostosowane do poszczególnych technologii wykonawczych.
Stosując się do wytycznych odnośnie sporządzania zapraw gipsowych, opisanych na każdym opakowaniu, unikniemy ingerowania w czas wiązania.

autor: mgr inż. Marek Tomasik,
Akademia Stosowania Gipsu
ATLAS/DOLINA NIDY


źródło: www.atlas.com.pl

Tłumaczenie

Wyszukiwarka

Przy wyborze specjalistycznej farby do malowania np. kuchni lub łazienki kieruję się

informacją pozyskaną z internetu - 42.9%
sugetią sprzedawcy lub doradcy technicznego - 18.4%
rekomendacją znajomych - 11.6%
informacją zawartą na opakowaniu lub reklamówce - 4.8%
własnym doświadczeniem w zakresie - 22.4%

Suma głosów: 147
The voting for this poll has ended on: 26 Cze 2012 - 00:00

Popularne tagi

Galeria

na skróty