atlas - prace glazurnicze dopuszczalne odchyłki płaszczyzny okładziny

Dopuszczalne odchyłki płaszczyzny okładziny.

Prace glazurnicze

Jakie są standardy wykonania i odbioru okładzin z płytek ceramicznych, tzn. jak dużo można odejść od pionu lub poziomu płaszczyzny?

Opierając się na wytycznych Instytutu Techniki Budowlanej okładzina powinna spełniać kilka wymagań. Generalnie cała okładzina powinna być wykonana zgodnie z umową lub dokumentacją techniczną. Po jej całkowitym wykonaniu sprawdzeniu podlega przede wszystkim przyczepność, równość płaszczyzny oraz przebieg i równość spoin.
1. W zakresie przyczepności – okładzina nie powinna
2. wydawać głuchych odgłosów przy lekkim opukiwaniu.
3. W zakresie równości – odchylenia powierzchni okładziny od płaszczyzny poziomej lub pionowej, mierzone łatą o długości 2m, nie powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty.
4. Po trzecie w zakresie przebiegu i równości spoin – odchyłki nie powinny być większe niż 1 mm.
5. W zakresie spadków – ich Kierunki i wielkość powinna być zgodna z dokumentacją techniczną lub umową.
Pozostałe kontrole okładziny powinny być przeprowadzane w trakcie jej wykonania. Kontroli podlegają:
1. Podłoże - powinno ono zapewniać możliwość nałożenia równomiernie grubej warstwy kleju na całej powierzchni okładziny oraz odpowiednią przyczepność
2. Grubość kleju pod płytkami - powinna być zgodna z zaleceniami producenta
3. Rodzaj i jakość zastosowanych materiałów – na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów przedłożonych przez producenta.


źródło: www.atlas.com.pl

Tłumaczenie

Wyszukiwarka

Przy wyborze specjalistycznej farby do malowania np. kuchni lub łazienki kieruję się

informacją pozyskaną z internetu - 42.9%
sugetią sprzedawcy lub doradcy technicznego - 18.4%
rekomendacją znajomych - 11.6%
informacją zawartą na opakowaniu lub reklamówce - 4.8%
własnym doświadczeniem w zakresie - 22.4%

Suma głosów: 147
The voting for this poll has ended on: 26 Cze 2012 - 00:00

Popularne tagi

Galeria

na skróty