atlas - minimalna grubość termoizolacji

Minimalna grubość termoizolacji

Prace ociepleniowe

Jaka powinna być minimalna grubość styropianu, dzięki której w domu będzie ciepło?
Na początek muszę stwierdzić iż samo ocieplenie ścian nie zagwarantuje, że w domu będzie ciepło. Takie działanie jedynie zmniejszy ilość ciepła traconego przez ten typ przegrody.

Aktualne wymagania izolacyjności cieplnej ścian zamieszczone w „Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” mówią o tym, że współczynnik przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne Uk(max) powinien wynosić 0,3 W/m²K. Kierując się tą wartością, zastosowanie izolacji o grubości 12 cm pozwoli ocieplić przepisowo praktycznie każdą ścianę o grubości co najmniej 24 cm. I właśnie taką minimalną grubość termoizolacji proponuję zastosować.
Jednakże, po dokonaniu obliczeń z uwzględnieniem oporów cieplnych wszystkich warstw ścian pana domu, może się okazać, że nawet 8 cm termoizolacji będzie wystarczające. Pomimo tego nadal podtrzymam zalecenie o co najmniej 12 cm a jeżeli środki finansowe i uwarunkowania techniczne na to pozwolą to zalecam 15 cm płyty. Efekt będzie znacznie bardziej odczuwalny. Jednakże, zgodnie z tym co napisałem na początku, docieplenie ścian jest tylko jednym z elementów poprawiających mikroklimat w budynku. Dużo energii traci się również za pośrednictwem źle zaizolowanych stropów, fundamentów, nieszczelnej stolarki okiennej bądź systemu wentylacyjnego. Może się więc okazać tak, że nawet jeśli ociepli się ścianę z „nadmiarem”, to i tak znacznego efektu nie osiągnie się. Proponuje zatem, aby zaprosić audytora energetycznego, który dokona analizy aktualnego stanu budynku i zaproponuje usprawnienia w sferze technicznej, organizacyjnej i formalno-prawnej. Usługa audytora jest płatna, a kontakt z odpowiednim człowiekiem można uzyskać za pośrednictwem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Bezpłatną poradę, ale w ograniczonym zakresie, uzyskać można od doradcy technicznego naszej firmy.

autor: Piotr Idzikowski


źródło: www.atlas.com.pl

Tłumaczenie

Wyszukiwarka

Przy wyborze specjalistycznej farby do malowania np. kuchni lub łazienki kieruję się

informacją pozyskaną z internetu - 42.9%
sugetią sprzedawcy lub doradcy technicznego - 18.4%
rekomendacją znajomych - 11.6%
informacją zawartą na opakowaniu lub reklamówce - 4.8%
własnym doświadczeniem w zakresie - 22.4%

Suma głosów: 147
The voting for this poll has ended on: 26 Cze 2012 - 00:00

Popularne tagi

Galeria

na skróty