kreisel - ocieplanie ścian zewnętrznych część cokołowa

Ocieplanie części cokołowej. Wykonywanie ocieplenia

 

 

Ocieplanie części cokołowej związane jest z ocieplaniem zasadniczej części ściany, lecz nie należy ono do technologii BSO.

Przed rozpoczęciem ocieplania cokołowej części budynku, a także jego części podziemnej, na wyrównanych powierzchniach ścian należy wykonać odpowiednią izolację wodochronną. Można to zrobić przy zastosowaniu wysoko elastycznej zaprawy uszczelniającej AQUASZCZEL 820 lub izolacji bitumicznej LEPBIT 831. Możliwe jest także zastosowanie w cokołowej części ściany zaprawy wodochronnej BUDOSZCZEL-H 810, a poniżej powierzchni terenu masy bitumicznej. Powłoki w części cokołowej powinny być nanoszone na grubość co najmniej 2 mm. W przypadku podziemnej części budynku (ścian piwnicznych) grubość izolacji wodochronnej uzależniona jest od panujących warunków gruntowo-wodnych.

Do ocieplania zaleca się stosować polistyren ekstrudowany XPS lub styropian o obniżonej nasiąkliwości EPS P. Płyty izolacji termicznej można przyklejać, stosując dwa sposoby. Pierwszy polega na naniesieniu na płytę odpowiedniej ilości masy klejącej i za pomocą pacy zębatej 10x10 mm lub 12x12 mm równomiernym rozprowadzeniu tej masy na powierzchni płyty. Drugi sposób polega na umieszczeniu na powierzchni każdej mocowanej płyty 6-8 placków masy klejącej o wielkości dłoni.
Rodzaj masy do przyklejania płyt izolacyjnych zależy od rodzaju materiału użytego do wykonania izolacji wodochronnej.

Po naniesieniu masy klejącej płytę odpowiednio przykłada się do powierzchni ściany i mocno dociska. Nie zaleca się dodatkowego mocowania płyt łącznikami mechanicznymi, aby nie przebijać powłoki hydroizolacyjnej. Ich ewentualne użycie jest możliwe w odległości nie mniejszej niż 30 cm od powierzchni terenu.
W przypadku podziemnej części budynku, tak wykonaną izolację należy zasypać do przewidywanego poziomu terenu nie wcześniej niż po 3 dniach.

W części cokołowej, na płytach izolacji termicznej należy wykonać podwójną warstwę zbrojoną. W przypadku miejsc narażonych na uszkodzenia mechaniczne pierwszą warstwę zaleca się wykonać przy użyciu tkaniny pancernej układanej bez zakładów - na styk, zatapiając ją w zaprawie STYRLEP-B 225. W pozostałych przypadkach można użyć zwykłej siatki do ociepleń (145 g/m2).
Po stwardnieniu masy klejącej w pierwszej warstwie (tj. po ok. 3 dniach), należy wykonać drugą warstwę, postępując tak, jak przy ocieplaniu zasadniczej części ściany. Do jej wykonania także należy użyć zaprawy STYRLEP-B 225 i siatki 145 g/m2.

Po wyschnięciu i zagruntowaniu warstwy zbrojonej, zaleca się ułożyć na niej tynk mozaikowy MOZATYNK-S 050. Możliwe jest także przyklejenie płytek ceramicznych względnie z kamienia naturalnego.
Tynk mozaikowy MOZATYNK-S 050 należy nakładać na stabilne podłoże, zagruntowane podkładem tynkarskim TYNKOLIT-T 330 dobranym kolorystycznie do barwy wyprawy. Masę tynkarską nanosi się za pomocą pacy stalowej na około podwójną grubość ziarna. Należy przestrzegać zaleceń jak dla tynków układanych na zasadniczej części ściany.

Po naniesieniu masy tynkarskiej, jej powierzchnię należy starannie wyrównać, również przy użyciu pacy stalowej.


źródło: www.kreisel.com.pl

Tłumaczenie

Wyszukiwarka

Przy wyborze specjalistycznej farby do malowania np. kuchni lub łazienki kieruję się

informacją pozyskaną z internetu - 42.9%
sugetią sprzedawcy lub doradcy technicznego - 18.4%
rekomendacją znajomych - 11.6%
informacją zawartą na opakowaniu lub reklamówce - 4.8%
własnym doświadczeniem w zakresie - 22.4%

Suma głosów: 147
The voting for this poll has ended on: 26 Cze 2012 - 00:00

Popularne tagi

Galeria

na skróty