kreisel - wykonanie ścianek działowych z pustaków szklanych

Wykonywanie ścianek działowych z pustaków szklanych, przy użyciu zaprawy PUSTLEP 140

 

Po wyznaczeniu przebiegu ścianki i rozplanowaniu położenia elementów, na przylegających ścianach montuje się aluminiowe profile U (jeśli mają być zastosowane) lub zamocowuje czasowo odpowiedniej wielkości deski, krawędziaki względnie kątowniki, umożliwiające wykonanie żeber ramy obwodowej. Następnie umieszcza się przekładki elastyczne, stanowiące wypełnienie szczelin dylatacyjnych. Podobne elementy umożliwiające uformowanie żebra dolnego (cokołu) umieszcza się na podłodze.
Następnie umieszcza się i zamocowuje wymagane zbrojenie żeber.

Przygotowaną zaprawę PUSTLEP 140 o konsystencji gęstoplastycznej rozprowadza się w dolnym żebrze, a następnie układa się dolną warstwę pustaków szklanych. Pustaki układa się pod sznur murarski, rozpięty przy górnej ich krawędzi. Kolejne elementy wbudowuje się, nanosząc zaprawę na boczną powierzchnię każdego pustaka, aby wypełnić nią szczelnie spoiny pionowe. Zaprawą murarską wypełnia się także pionowy odcinek żebra obwodowego.
Odległości między pustakami można ustalić, stosując krzyżyki dystansowe do pustaków szklanych.

Następnie układa się zaprawę na powierzchni pierwszej warstwy pustaków i wciska w nią dwa pręty zbrojenia poziomego. Przekłada się sznur murarski na wyższy poziom i przystępuje do wykonywania kolejnej warstwy ściany.

Podczas wbudowywania pustaków zaleca się na bieżąco usuwać mokrą szmatką nadmiar zaprawy wyciśniętej ze spoin.

Po ułożeniu każdej warstwy sprawdza się jej wypoziomowanie. Należy przy tym unikać uderzania pustaków kielnią lub innymi narzędziami. Można stosować wyłącznie młotki gumowe.

Kolejno wykonuje się następne warstwy ściany. Po ułożeniu warstwy ostatniej, nad pustakami formuje się górne żebro poziome ramy obwodowej.

Po zakończeniu wznoszenia ściany i stwardnieniu zaprawy, odrywa się płytki krzyżyków dystansowych.
Zaprawa PUSTLEP 140 w kolorze białym może zastępować zaprawę do spoinowania. Ścianę zaleca się jednak wyspoinować przy użyciu zaprawy FUGA DE-LUX Impresja 700, która umożliwia uzyskanie spoin kolorowych. W takim przypadku, podczas wznoszenia ścianki należy pozostawić spoiny niewypełnione na głębokość ok. 1 cm.
Postępowanie jest identyczne, jak przy spoinowaniu płytek ceramicznych. Zarobioną zaprawę nanosi się za pomocą gumowej pacy do spoinowania ruchami ukośnymi w stosunku do krawędzi pustaków.

Po przeschnięciu zaprawy, jej pozostałości na powierzchni pustaków szklanych należy usunąć za pomocą często płukanej gąbki. Należy przy tym uważać, aby nie wypłukiwać zaprawy ze spoin.


źródło: www.kreisel.com.pl

Tłumaczenie

Wyszukiwarka

Przy wyborze specjalistycznej farby do malowania np. kuchni lub łazienki kieruję się

informacją pozyskaną z internetu - 42.9%
sugetią sprzedawcy lub doradcy technicznego - 18.4%
rekomendacją znajomych - 11.6%
informacją zawartą na opakowaniu lub reklamówce - 4.8%
własnym doświadczeniem w zakresie - 22.4%

Suma głosów: 147
The voting for this poll has ended on: 26 Cze 2012 - 00:00

Popularne tagi

Galeria

na skróty