kreisel - wykonanie ścianek działowych z bloczków z betonu komórkowego

Wykonywanie ścianek działowych z bloczków z betonu komórkowego lub bloczków silikatowych,. na cienkich spoinach, przy użyciu zaprawy MURLEP 125

Wykonywanie ścianki działowej rozpoczyna się od wyznaczenia linii jej przebiegu, czyli od wytrasowania jej na oczyszczonym stropie, suficie i przylegających ścianach. Do tego celu można użyć np. barwionego sznurka i poziomnicy lub urządzenia laserowego.

Usytuowanie ścianek działowych można przewidzieć już na etapie murowania ścian głównych, czyli ścian zewnętrznych i wewnętrznych ścian konstrukcyjnych. W odpowiednich miejscach, do dowiązania się ze ścianką działową, wmurowuje się w te ściany odpowiednie kotwy stalowe.

Kotwy wmurowuje się w co drugą lub w co trzecią spoinę.