kreisel - wykonanie izolacji wodochronnych na styku z gruntem

Izolacje wodochronne części budynku stykających się z gruntem. Wykonywanie izolacji pionowych z zapraw cementowo-polimerowych lub z mas bitumicznych

Podłoża przed naniesieniem zaprawy uszczelniającej powinny być odpowiednio wysezonowane, równe, nośne, zwarte, wolne od zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność. Duże nierówności, ubytki, niewypełnione spoiny należy uzupełnić, wypełniając je zaprawą renowacyjną-szpachlową RENOBUD 429.

Szerokie rysy należy naprawić (rozkuć i wypełnić zaprawą RENOBUD 429). Podłoża silnie nasiąkliwe należy zagruntować środkiem GRUNTOLIT-W 301 (pod izolację z zapraw cementowo-polimerowych) lub środkiem SZCZELBIT 830 zmieszanym z wodą w proporcji 1:1 (pod izolację z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej). Przy prowadzeniu prac na zewnątrz pomieszczeń w okresach podwyższonej temperatury powietrza, podłoża pod powłoki z zapraw cementowo-polimerowych zaleca się nawilżyć.


Naniesienie zasadniczej izolacji przeciwwilgociowej należy poprzedzić zaizolowaniem miejsc szczególnych. Połączenie ławy fundamentowej ze ścianą fundamentową należy wyokrąglić, wykonując fasetę z zaprawy renowacyjno-szpachlowej RENOBUD 429. Wyokrąglenie musi mieć promień co najmniej 4 cm.

Wyokrąglenie można wykonać butelką, kawałkiem rury PCW lub specjalną szpachelką.

W miejscach gdzie wykonanie fasety nie jest możliwe, należy przykleić taśmę uszczelniającą. W miejscach szczególnych, takich jak przejścia rurowe czy narożniki, należy zastosować odpowiedni profil uszczelniający: kołnierz, mankiet, narożnik zewnętrzny lub wewnętrzny itp.

Przyklejenie takiego profilu należy wykonać przy użyciu odpowiedniej zaprawy uszczelniającej (BUDOSZCZEL-H 810, AQUASZCZEL 820) lub dyspersyjnej masy bitumicznej. W miejscu przewidzianego zastosowania taśmy, kołnierza lub narożnika należy nanieść jednokrotnie zaprawę lub masę uszczelniającą, następnie przyłożyć profil i docisnąć.

Przygotowaną zgodnie z instrukcją stosowania zaprawę AQUASZCZEL 820 lub BUDOSZCZEL-H 810 (tylko cokół) nanosimy pędzlem lub pacą. Izolacja powinna być wykonana jako minimum dwuwarstwowa i dokładnie pokrywać całą powierzchnię.

W przypadku stosowania zaprawy BUDOSZCZEL-H 810 zaleca się, aby pierwsza warstwa była wykonywana z zaprawy nieco rzadszej od użytej do wykonywania kolejnych warstw. Jednorazowo nie należy nakładać warstwy grubszej niż 2 mm.

Po wstępnym przeschnięciu pierwszej warstwy izolacyjnej należy nanieść drugą warstwę, w sposób niepowodujący uszkodzenia warstwy wykonanej wcześniej. Całkowitą grubość powłoki hydroizolacyjnej należy dostosować do jej rodzaju. W przypadku izolacji pionowej lekkiej grubość powinna wynosić ok. 2.0-2.5 mm, izolacji średniej - ok. 2.5-3.5 mm, izolacji ciężkiej - ok. 3.0-4.5 mm.

Należy zwracać uwagę na konieczność wykonywania powłoki jako co najmniej dwuwarstwowej. Zadaniem pierwszej warstwy jest zamknięcie porów występujących w podłożu. Dlatego zaleca się, aby zaprawę pierwszej warstwy starannie wetrzeć w przygotowane podłoże pędzlem lub twardą szczotką.


Tak wykonaną izolację pionową po ok. 3 dniach można zasypać lub przykleić do niej płyty izolacji termicznej, pełniące jednocześnie funkcję ochronną i drenażową. Płyty przykleja się stosując zaprawę cementowo-polimerową BUDOSZCZEL-H 810 lub masę dyspersyjną LEPBIT 831, odpowiednio do rodzaju materiału, z którego wykonano izolację pionową.
Materiały klejące nanosi się na powierzchnię każdej płyty plackami (6-8). Stosując masę dyspersyjną możliwe jest także równomierne jej nanoszenie na powierzchnię płyty. Sposób ten stosuje się zwłaszcza wtedy, gdy na ścianę może działać woda pod ciśnieniem.


źródło: www.kreisel.com.pl

Tłumaczenie

Wyszukiwarka

Przy wyborze specjalistycznej farby do malowania np. kuchni lub łazienki kieruję się

informacją pozyskaną z internetu - 42.9%
sugetią sprzedawcy lub doradcy technicznego - 18.4%
rekomendacją znajomych - 11.6%
informacją zawartą na opakowaniu lub reklamówce - 4.8%
własnym doświadczeniem w zakresie - 22.4%

Suma głosów: 147
The voting for this poll has ended on: 26 Cze 2012 - 00:00

Popularne tagi

Galeria

na skróty