austrotherm - fundamenty i cokoły

Fundamenty i cokoły

Zastosowania XPSŚciany piwnic nie izolowane termicznie, szczególnie w przypadku piwnic ogrzewanych, mogą powodować straty ciepła rzędu 6% całkowitych strat ciepła z budynku. Tutaj znajdziecie Państwo liczne rozwiązania, jak ograniczyć te straty za pomocą produktów Austrotherm.

Gdy pomieszczenia piwnic są przeznaczone na garaże, warsztaty, sauny lub do innych celów, projektant poprzez odpowiedni dobór termoizolacji i hydroizolacji musi zapewnić odpowiednie warunki użytkowania pomieszczeń. Wymagane warunki komfortu cieplnego, bez ryzyka kondensacji powierzchniowej, mogą być osiągnięte jedynie przy zastosowaniu odpowiedniej grubości termoizolacji. W budynkach niepodpiwniczonych równie ważne jest prawidłowe zastosowanie termoizolacji, jak i hydroizolacji. Ocieplając od zewnątrz ściany fundamentowe eliminujemy mostki termiczne powstające na styku podłogi na gruncie i ścian parteru.

Izolacja obwodowa ścian fundamentów w 8 krokach:

1. Odtłuścić i usunąć przy pomocy szpachelki zanieczyszczenia i śmieci z podłoża.
2. Wykonać odsadzkę z zaprawy betonowej.
3. Wykonać hydroizolację.
4. Dociąć płyty Austrotherm XPS na odpowiednią długość.
5. Nanieść na płytę odpowiedni klej.
6. Starannie przykleić płyty do fundamentu aby uniknąć powstawania mostków termicznych.
7. Dodatkowo można ograniczyć wpływ temperatur wykonując izolację poziomą.
8. Zasypać fundament.

{youtube}2tE5mLXr5EI{/youtube}

W dobie rosnących cen nośników energii oraz kurczących się zasobów surowców energetycznych szczególnego znaczenia nabiera ochrona cieplna przegród budynku. Obecnie, aby sprostać jej wymaganiom i obniżyć wysokie koszty ogrzewania, izolację termiczną budynku należy rozpocząć już od fundamentów. Jej zaprojektowanie, a następnie wykonanie na etapie wznoszenia obiektu, daje możliwość adaptacji części podziemnych na cele użytkowe (pracownia, siłownia, sauna, itp.) w dowolnym czasie, bez konieczności wykonywania dodatkowych kosztownych i uciążliwych prac ziemnych, już w okresie użytkowania obiektu. Najskuteczniejszym sposobem ochrony cieplnej elementów budynku stykających się z gruntem jest ułożenie tzw. izolacji obwodowej. Jest to zewnętrzna, ciągła i pozbawiona mostków cieplnych izolacja termiczna przegród zewnętrznych bezpośrednio stykających się z gruntem. Ułożenie izolacji termicznej ścian piwnic od strony zewnętrznej ogranicza zasięg ujemnych temperatur do wnętrza konstrukcji ściany oraz eliminuje ryzyko kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody lub na powierzchni wewnętrznej, tj. od strony użytkowych pomieszczeń. Termoizolacja obwodowa ma za zadanie nie tylko zmniejszyć straty ciepła, lecz również chronić hydroizolację położoną bezpośrednio na zewnętrznej powierzchni ściany fundamentowej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rola systemu termoizolacji obwodowej w skutecznej ochronie hydroizolacji jest tym ważniejsza, iż to właśnie migrująca woda zawierająca rozpuszczone substancje organiczne i sole mineralne, jest najczęściej przyczyną uszkodzenia ścian piwnic i ich przyspieszonej degradacji. Ze względu na specyficzne warunki, na jakie cały czas jest narażona część podziemna budynku (wilgoć, parcie wód gruntowych, parcie gruntu, cykliczne zamrażanie i odmrażanie) materiał termoizolacyjny do izolacji obwodowej musi wykazywać się odpowiednimi właściwościami, m.in. wysoką trwałością i stabilnością parametrów fizyko-mechanicznych.

Materiały do izolacji termicznej spełniające tak wysokie wymagania to:
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe płyty z polistyrenu ekspandowanego Austrotherm EPS,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe płyty z polistyrenu ekstrudowanego Austrotherm XPS.

Jako termoizolację obwodową zalecamy zastosowanie:

styropianów Austrotherm EPS
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA (z warstwą ochronną od strony gruntu)
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm EPS 035 PARKING (z warstwą ochronną od strony gruntu)
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm Expert (zalecamy użycie izolacji przeciwwodnej)

polistyrenów ekstrudowanych Austrotherm XPS
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm XPS TOP 30
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm XPS TOP 50

W zależności od tego, czy będziemy mieli do czynienia z większym lub mniejszym parciem hydrostatycznym i mniej lub bardziej agresywnym środowiskiem, stosuje się szereg różnych rozwiązań.

 

źródło: www.austrotherm.com

Tłumaczenie

Wyszukiwarka

Przy wyborze specjalistycznej farby do malowania np. kuchni lub łazienki kieruję się

informacją pozyskaną z internetu - 42.9%
sugetią sprzedawcy lub doradcy technicznego - 18.4%
rekomendacją znajomych - 11.6%
informacją zawartą na opakowaniu lub reklamówce - 4.8%
własnym doświadczeniem w zakresie - 22.4%

Suma głosów: 147
The voting for this poll has ended on: 26 Cze 2012 - 00:00

Popularne tagi

Galeria

na skróty