Weber - Podkłady podłogowe i posadzki

Po jakim czasie od wylania weber.floor 1000 (Optiroc 1000) mogę wylać podkład?

Opis problemu:
Podłoże zostało wyrównane zaprawą weber.floor 1000 (Optiroc 1000) o grubości od 1 do 2 cm. Zamierzam wylać wylewkę samopoziomującą weber.floor PLUS lub weber.floor 4150. Po jakim czasie od wylania weber.floor 1000 (Optiroc 1000)mogę to zrobić?

Odpowiedź:
Na tak wykonanym podłożu i przy podanej grubości można wykonać wylewkę z weber.floor PLUS lub weber.floor 4150 po minimum tygodniu (czas zależny od temperatury i wilgotności). Przez ten czas należy posadzkę pielęgnować tak jak to się robi z posadzką betonową. Przed wykonaniem wylewki z weber.floor PLUS lub weber.floor 4150 podłoże należy zagruntować preparatem weber.floor 4716 rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:3 (grunt : woda).
Dla wylewek na których układana będzie wykładzina PVC wilgotność nie powinna być większa niż 4% (przyjmujemy wysychanie ok. 1 mm grubości wylewki na dobę). Na wylewkach wykonanych z weber.floor PLUS lub weber.floor 4150układanie płytek możliwe jest już po ok. 3-5 dniach, w zależności od grubości wylewek. Spoinowanie zalecane jest po kolejnych 2-3 dniach.

Jak szybko wyrównać podłoże pod panele?

Opis problemu:
Mieszkanie w bloku, o fatalnej oryginalnej wylewce: - jeden pokój szlichta się pyli, jest słaba, ale nierówności do 0,5 cm. Reszta pomieszczeń trochę lepsza tylko nierówności wynoszą ok. 1 cm i więcej. Ważne także, aby masa szybko wyschła.

Odpowiedź:
Tam gdzie nierówności są niewielkie można zastosować weber.floor 4010. Pozwala uzyskać niewielkie grubości (od 1 do 6 mm) i daje wyjątkowo gładką powierzchnię. W innych miejscach najlepiej skorzystać z samopoziomującego podkładu podłogowego weber.floor PLUS. Zaprawa ta może być stosowana w granicach od 2 do 20 mm.
Czas schnięcia to ok. 1 mm/dobę.
Po posadzce można chodzić po ok. 5 godzinach (10 mm grubości). Przed wykonaniem podkładu należy oczyścić podłoże, odkurzyć je i zagruntować weber.floor 4716 zgodnie z zaleceniami podanymi w karcie technicznej.
Jeżeli konieczne jest szybkie położenie warstw wykończeniowych można zastosować podkłady błyskawiczne np. weber.floor 4320 – grubość układania od 2 do 50 mm.
W tym przypadku czas schnięcia wynosi:

 • płytki ceramiczne, kamienne: po 1 dniu*
 • wykładziny dywanowe, PVC: po 3 dniach*
 • parkiet, panele – po 7 dniach*

* Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

Jaki produkt zastosować aby uzyskać równe podłoże pod nowy parkiet?

Opis problemu:
Remontuję mieszkanie. W części pomieszczeń podłoże jest nierówne i dodatkowo zanieczyszczone subitem (po zdemontowanym starym parkiecie). Jaki produkt zastosować aby uzyskać równe podłoże pod nowy parkiet?

Odpowiedź:
Możliwych rozwiązań jest kilka. Poniżej jedna z możliwości (dodatkowe informacje dostępne są u Doradców Technicznych Weber):

 1. Z podłoża dokładnie usunąć warstwę subitu, aż do podłoża betonowego, nawet z cienką warstwą podłoża.
 2. Podłoże zagruntować gruntem weber.floor 4716 rozcieńczonym wodą w proporcji 1:5 (grunt: woda).
 3. Po wyschnięciu podłoże zagruntować drugi raz weber.floor 4716 rozcieńczonym wodą w proporcji 1:1 (grunt: woda) i natychmiast posypać suchą zaprawą weber.floor 4320 (ok. 1,0-1,5 kg/m2) – jest to tzw. zabieg szlamowania. Powstały szlam wetrzeć szczotką w podłoże i pozostawić do wyschnięcia.
 4. Po wyschnięciu szlamu powierzchnię odkurzyć i zagruntować weber.floor 4716 rozcieńczonym wodą w proporcji 1:3 (grunt: woda). Pozostawić do wyschnięcia.
 5. Ułożyć siatkę podłogową weber.floor 4945 na zakład ok. 10 cm.
 6. Wykonać podkład podłogowy z samopoziomującej zaprawy wzmocnionej włóknem weber.floor 4320 o minimalnej grubości 10 mm.

Na tak wykonanym podłożu możliwe jest układanie parkietu już po 7 dniach*

* Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

Czy musze gruntować podłoże pod wylewkę samopoziomującą czy tez wystarczy ją dokładnie pozamiatać i odkurzyć? Czy musze gruntować także nowe podłoże?

Przed każdym zastosowanie zapraw samopoziomujących gruntowanie jest konieczne. Dotyczy to zarówno starych podłoży (często konieczne jest specjalne gruntowanie) jak i podłoży nowych które wymagają zastosowania podkładu podłogowego. Szczegóły dotyczące gruntowania opisane są w karcie technicznej weber.floor 4716. Jest to preparat dostarczany w formie koncentratu (do rozcieńczenia z wodą w odpowiedniej proporcji). Stosowany jest do gruntowania podłoży betonowych (wylewanych i prefabrykowanych), ceramicznych, kamiennych, drewnianych, jastrychów cementowych, lastriko, stalowych itp.

Celem gruntowania jest:

 • związanie cząstek pozostałego pyłu w celu poprawienia przyczepności do podłoża,
 • zabezpieczenie przed powstawaniem pęcherzy powietrza w mieszance poziomującej,
 • uszczelnienie warstwy wierzchniej podłoża,
 • zabezpieczenie przed zbyt szybkim wchłanianiem wody przez podłoże z nowo położonej mieszanki poziomującej,
 • zabezpieczenie mieszanki poziomującej przed utratą wody przed utwardzaniem.

Przy właściwym przygotowaniu podłoża i zagruntowaniu uzyskujemy trwałe związanie warstwy wylewki z podłożem. Gwarantuje to trwałość i bezproblemowe użytkowanie wykonanego podkładu.

Czy mogę bezpośrednio na starych deskach ułożyć nowa podłogę?

Opis problemu:
Remontuję mieszkanie. W części pomieszczeń na podłodze są stare deski w dobrym stanie. Czy mogę bezpośrednio na nich ułożyć nową podłogę? Zależy mi na możliwie jak najcieńszej warstwie.

Odpowiedź:
Poniżej podajemy przykładowe dwa rozwiązania.

A) Jeżeli deski są w dobrym stanie, nie ma między nimi szczelin i nierówności możemy zastosować poniższe rozwiązanie:

 1. Oczyścić podłoże i usunąć wszelkie zanieczyszczenia mogące ograniczać przyczepność (ręcznie lub mechanicznie).
 2. Wykonać dylatację obwodową z weber.floor 4960.
 3. Wykonać niwelację podłoża, wyznaczyć docelowe rzędne wylewanej warstwy. (Rada: Można to zrobić wykorzystując np. zwykłe wkręty z płaskimi łebkami.)
 4. Po odkurzeniu na deskach wykonać warstwę sczepną:
  • na podłożu rozlać grunt weber.floor 4716 rozcieńczony wodą w proporcji 5:1 (grunt : woda) i natychmiast posypać suchą zaprawą weber.floor 4320 (ok. 1,0-1,5 kg/m2). Wymieszać dokładnie grunt z zaprawą a powstały szlam rozprowadzić równomiernie cienką warstwą na podłożu. Pozostawić do wyschnięcia (ok. 3-5 godzin)
  • ułożyć siatkę podłogową weber.floor 4945 na zakład ok. 10 cm.
 5. Układanie wylewki wykonujemy po wyschnięciu podłoża, lecz nie później niż po 24 godz. od momentu gruntowania (szlamowania). Błyskawiczny, samopoziomujący, wzmocniony włóknami podkład weber.floor 4320 układamy na grubość 10 mm ręcznie lub maszynowo.

B) Jeżeli deski są w złym stanie i/lub występują między nimi nierówności proponujemy zastosować rozwiązanie z warstwą rozdzielającą:

 1. Wyrównać nierówności między deskami. Oczyścić podłoże i usunąć wszelkie zanieczyszczenia mogące ograniczać przyczepność (ręcznie lub mechanicznie).
 2. Wykonać dylatację obwodową z weber.floor 4960.
 3. Ułożyć grubą folię budowlaną z wywinięciem na ściany (jeśli arkusze foli będą się łączyć stosować zakład 10 cm, połączenie skleić).
 4. Ułożyć siatkę podłogową weber.floor 4945 na zakład ok. 10 cm.
 5. Na tak przygotowane podłoże układamy błyskawiczny, samopoziomujący, wzmocniony włóknami podkład weber.floor 4320 na grubość min. 20 mm (ręcznie lub maszynowo).

Na tak wykonany podkład możemy w bardzo krótkim czasie ułożyć warstwę wykończeniową:

 • płytki ceramiczne, kamienne: po 1 dniu*
 • wykładziny dywanowe, PVC: po 3 dniach*
 • parkiet, panele: po 7 dniach*

* Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%.

Jeśli na podkładzie weber.floor 4320 nie zostanie ułożona posadzka w czasie do 7 dni, powierzchnię należy zabezpieczyć preparatem regulującym szybkość wysychania weber.floor 4790.

Z uwagi na specyfikę rozwiązań dotyczących trudnych podłoży w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy kontakt z Działem Technicznym Weber pod nr infolinii 0801 62 00 00.

Kiedy muszę zastosować preparat regulujący wysychanie wylewek (weber.floor 4790)? Czy muszę stosować go przy produktach błyskawicznych np. weber.floor 4320?

W przypadku podkładów błyskawicznych - weber.floor 4320 lub weber.floor 4160 związanych z podłożem, konieczne jest zastosowanie preparatu regulującego wysychanie weber.floor 4790 jeśli czas między wylewaniem podkładu a ułożeniem na niej warstwy wykończeniowej jest dłuższy niż 7 dni.
W przypadku zastosowania weber.floor 4320 jako podkładu pływającego, najlepiej następnego dnia po wylaniu zaleca się zastosować preparat regulujący wysychanie - weber.floor 4790.

weber.floor 4790 przeznaczony jest do:

 • nanoszenia na nowe, cementowe podkłady podłogowe wykonywane na izolacjach z wełny mineralnej, styropianu, folii, papy itp.
 • redukuje naprężenia powstające podczas wiązania zmniejszając niebezpieczeństwo powstawania pęknięć i odkształceń powierzchni.

Nakładanie preparatu należy rozpocząć najpóźniej po 1 - 3 dniach od wykonania podkładu podłogowego. (w okresie zimowym, niskiej wilgotności względnej w pomieszczeniu, wysokiej temperaturze zewnętrznej, przy włączonym ogrzewaniu itp. nakładanie preparatu należy rozpocząć najpóźniej po 24 godzinach od wykonania podkładu podłogowego).

Zawartość opakowania należy przed użyciem wymieszać, a następnie rozcieńczyć wodą w proporcji 1:2 (preparat : woda). Dolewać koncentrat do wody. Tak przygotowany roztwór wylewamy na podłoże i rozprowadzamy cienką warstwą przy użyciu gumowej rakli lub płaskiego mopa. Nie należy pozostawiać kałuż. Preparat układamy w jednej warstwie. W czasie prac temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić +10°C do +25°C. Lekkie wietrzenie w trakcie i po nałożeniu preparatu przyspiesza jego wysychanie, ale należy unikać przeciągów.

Jaki produkt zastosować do wyrównywania jastrychu cementowego (nierówności sięgających około 1 cm) pod panele podłogowe?

Problem:
Muszę wyrównać jastrych cementowy pod panele podłogowe. Nierówności sięgają około 1 cm. Jaki produkt zastosować (pracę chcę wykonać samodzielnie)?

Odpowiedź:
Proponujemy zastosowanie wylewki weber.floor PLUS. Jest to produkt dedykowany do układania ręcznego, doskonale nadający do poziomowania powierzchni w zakresie od 2 do 20 mm. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C.

Jak wykonać prace:

 1. Zaczynamy od przygotowania podłoża. Musi ono być nośne, twarde, stabilne, suche, zwarte, wolne od zanieczyszczeń i warstw słabo związanych z podłożem lub osłabiających wiązanie. Oczyszczone, suche i naprawione podłoże odkurzyć i zagruntować preparatem weber.floor 4716 - koncentrat do rozcieńczania wodą lub weber PG201 - gotowy do użycia i pozostawić do wyschnięcia (3 - 5 godzin). Grunt zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża, ułatwia jej poziomowanie, zapobiega powstaniu pęcherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed związaniem. Gruntowanie powtórzyć, jeśli zaprawa weber.floor PLUS będzie układana później niż 24 godziny od ostatniego gruntowania. Szczegółowe informacje na temat gruntowania zawarte są w kartach technicznych weber.floor 4716 oraz weber PG201. Wokół ścian wykonać dylatację obwodową stosując np. taśmę dylatacyjną weber.floor 4960.
 2. Następnie należy przygotować zaprawę zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu lub w karcie technicznej.
 3. Układanie wylewki: szerokość wylewanego pola nie powinna przekraczać 4 - 5 m. Większe powierzchnie podzielić na działki robocze przy pomocy samoprzylepnej taśmy z gąbki weber.floor 4965. Zaprawę weber.floor PLUS wylewać na podłoże pasmami o szerokości 30 - 40 cm zaczynając od rogu pomieszczenia najdalej odległego od drzwi. Kolejne porcje zaprawy wylewać tak szybko, aby mogły połączyć się, gdy są jeszcze w stanie płynnym. Po wylaniu masę rozprowadzić zębatą pacą lub wałkiem kolczastym (zalecane do grubości 10 mm). Zaprawę układać bez przerw, aż do pokrycia całej powierzchni działki. Po wstępnym związaniu podkładu, taśmy z gąbki usunąć i przystąpić do wylewania zaprawy na kolejnej działce roboczej.

Aby zapewnić odpowiednia szybkość wylewania zaprawy zaleca się wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. Więcej szczegółów podanych jest w kartach technicznych wyrobów.

Jaki produkt zastosować do wyrównywania podłoża z wodnym ogrzewaniem podłogowym?

Problem:
W kilku pomieszczeniach jest ułożone wodne ogrzewanie podłogowe. Niestety wykonany jastrych ma nierówności (od kilku do kilkunastu mm). Jaki produkt mogę zastosować aby wyrównać podłoże?

Odpowiedź:
W przypadku, kiedy rury ogrzewania podłogowego zostały zalane jastrychem do wyrównania podłoża można zastosować praktycznie każdy samopoziomujący podkład podłogowy weber.floor. Wybór produktu zależy od nierówności podłoża oraz czasu po którym chcemy pokryć podkład warstwą wykończeniową.
W przypadku, kiedy zależy nam na szybkości ułożenia warstwy wykończeniowej możemy zastosować błyskawiczny podkładweber.floor 4160 – zakres stosowania od 2 – 30 mm. Jeśli czas nie ma, aż takiego znaczenia można zastosować wylewkęweber.floor 4150 – zakres stosowania 2 – 30 mm.

Jaki produkt zastosować przy wykonywaniu podłogowego ogrzewania elektrycznego w łazience?

Problem:
Planujemy w łazience wykonać ogrzewanie elektryczne. Wykończenie będą stanowiły płytki ceramiczne. Zależy nam na rozwiązaniu o możliwie najmniejszej grubości. Jaki produkt z Waszej oferty możemy zastosować?

Odpowiedź:
Zależnie od czasu od wykonania ogrzewania, po którym chcemy ułożyć płytki możemy zastosować błyskawiczny, wzmocniony włóknami podkład podłogowy weber.floor 4320 – w tym przypadku płytki możemy układać już po 24 godz., lub użyć podkładuweber.floor 4350 – tu płytki układamy po czasie min. 7 dni (zależnie od temperatury i wilgotności).

Ogólne wytyczne dotyczące sposobu wykonania prac:
Podłoże oczyścić i wyrównać. Wokół ścian wykonać dylatacje obwodowe z samoprzylepnej taśmy z gąbki - weber.floor 4960. Ułożyć warstwę izolacji termicznej. Kolejno należy ułożyć warstwę rozdzielającą (metalizowaną folię odblaskową) oraz siatkę stalowa, a następnie kable elektrycznego ogrzewania podłogowego. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej grubości podkładu weber.floor nad kablami ogrzewania oraz wykonaniu wymaganych dylatacji (grubość dla weber.floor 4320 – min. 25 mm; dla weber.floor 4350 – min. 30 mm. Po ok. 24 godz. od wykonania podkład należy zabezpieczyć preparatem regulującym wysychanie weber.floor 4790. Ogrzewanie włączyć po związaniu podkładu, przed położeniem warstw wykończeniowych. Temperaturę ogrzewania należy podwyższać stopniowo. Płytki układać stosując klej elastyczny np. weber ZP414.

Jak uzyskać dokładnie wypoziomowane podłoże pod panele podłogowe w pomieszczeniu o sporych nierównościach?

Problem:
Proszę o poradę, co zrobić, aby uzyskać dokładnie wypoziomowane podłoże pod panele podłogowe. W pomieszczeniu są spore nierówności. Jak możliwie prosto wykonać niwelację podłoża?

Rozwiązanie:
Samopoziomujące zaprawy podłogowe dzięki swoim właściwościom wykazują tendencję do tworzenia równej, gładkiej powierzchni. Jednakże podłoża, na które się je wylewa zazwyczaj nie są idealnie poziome. Mogą mieć wklęsłości lub wypukłości a także pochyłości. W niektórych pomieszczeniach wręcz chcemy, aby posadzka była pochylona w jakimś kierunku, np. w łazience - w stronę kratki ściekowej. Oznacza to, że musimy określić poziom wylewanej zaprawy. Jeżeli nie dysponujemy niwelatorem laserowym pomiarów możemy dokonać prostą, długą łatą drewnianą lub lepiej metalową, przykładając w różnych kierunkach aby określić nierówności. Część z nich możemy skuć lub zeszlifować, większe ubytki wypełniamy np. błyskawiczną zaprawą weber.floor 6000 (zakres od 5 – 250 mm) przed wylaniem właściwego podkładu.

Obszary o większych wklęśnięciach lub wypukłościach warto zaznaczyć. Pamiętać należy, że wylana zaprawa podłogowa na większych nierównościach może się nie wypoziomować, jeśli grubość warstwy nie będzie odpowiednia. Zaprawa łagodnie odwzoruje wypukłości lub miejsca wklęsłe. W tych miejscach musimy wylać grubszą lub cieńszą warstwę zaprawy.

Dlatego wylewanie zaprawy powinniśmy wykonywać opierając się o siatkę reperów, czyli rozmieszczonych, co 1-2 metry punktów o jednakowym poziomie, znajdujących się na całej powierzchni. Repery możemy wykonać np. z kołków rozporowych umieszczonych w podłożu. Poziom regulujemy wkręcając lub wykręcając odpowiedniej długości wkręty umieszczone w kołkach. Łebki wkrętów dokładnie wyznaczą nam poziom górnej powierzchni wylewki.

Jaki produkt zastosować przy wykonywaniu warstwy dociskowej na tarasie?

W opisanym przypadku proponujemy zastosowanie mrozoodpornego jastrychu (posadzki cementowej) weber.floor 1000 (Optiroc 1000) ze spadkiem ok. 2% przy minimalnej grubości 35 mm. Przed wykonaniem warstwy dociskowej należy upewnić się, że warstwa przeciwwilgociowa i termoizolacyjne zostały wykonane należycie starannie oraz wykonać niezbędne obróbki blacharskie.
Trzeba także pamiętać o wykonaniu dylatacji w poszczególnych warstwach.
Przed ułożeniem warstwy wykończeniowej (po ok. 3-4 tygodniach) należy zadbać o staranne wykonanie hydroizolacji podpłytowej (np. z weber PE237 (superflex 5610)) a płytki ułożyć na kleju elastycznym np. weber ZP414 lub weber ZP418 (Fix Renowacyjny).
Szczegółowe informacje na temat wyrobów zawarte są w kartach technicznych.

Jak długo będę musiał czekać, aby na wylewce z weber.floor PLUS (średnia grubość ok. 1 cm) ułożyć panele podłogowe?

W przypadku zastosowania zaprawy weber.floor PLUS można przyjąć, że w warunkach normalnych (przy temp. +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%) czas wysychania wynosi ok. 1 mm na 24 godz. Tak więc przy grubości ok. 10 mm należy odczekać ok. 10 dni. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas. Aby sprawdzić wilgotność wylewki najlepiej zastosować wilgotnościomierz. W warunkach domowych można także wykonać prosty test – dokładnie przykleić do podłoża taśmą klejącą arkusz folii – np. 40x40 cm. Po kilku godz. ściągamy folię i sprawdzamy czy podłoże pod folią zmieniło kolor oraz czy folia jest zaparowana. W przypadku braku tych objawów możemy przystąpić do układania paneli.

Jaki produkt zastosować przy remoncie pomieszczeń, w których znajdują się stare płytki, których nie chcemy skuwać?

Problem:
W remontowanym mieszkaniu w jednym z pomieszczeń są stare płytki. Planuję położyć w tym pomieszczeniu wykładzinę z PVC. Nie chciałbym skuwać płytek, mimo iż nie są idealnie równe trzymają się dobrze podłoża. Jaki produkt mogę zastosować?

Rozwiązanie:
Proponujemy użycie błyskawicznej, wzmocnionej włóknami zaprawy weber.floor 4320. Płytki należy odtłuścić. Wokół ścian należy wykonać dylatacje obwodowe stosując taśmę dylatacyjną weber.floor 4960.
Po oczyszczeniu i starannym odkurzeniu podłoże zagruntować preparatem weber.floor 4716 rozcieńczonym wodą w proporcji 1:1 (grunt : woda). Roztwór weber.floor 4716 wylewać na podłoże, równomiernie rozprowadzać przy użyciu szczotki i natychmiast posypać suchą zaprawą weber.floor 4320 (ok. 1,0 - 1,5 kg/m2). Powstały szlam wetrzeć szczotką w podłoże i pozostawić do wyschnięcia. Następnie powierzchnię odkurzyć i zagruntować preparatem weber.floor 4716 rozcieńczonym wodą w proporcji 1:3 (grunt : woda).

Układanie wylewki wykonujemy po wyschnięciu podłoża, lecz nie później niż po 24 godz. od momentu gruntowania (szlamowania). Błyskawiczny, samopoziomujący, wzmocniony włóknami podkład weber.floor 4320 układamy na grubość 10 mm ręcznie lub maszynowo.
Na tak wykonany podkład możemy w bardzo krótkim czasie ułożyć warstwę wykończeniową:

 • wykładziny dywanowe, PVC: po 3 dniach*
 • parkiet, panele – po 7 dniach*

* Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%.

Jeśli na podkładzie weber.floor 4320 nie zostanie ułożona posadzka w czasie do 7 dni, powierzchnię należy zabezpieczyć preparatem regulującym szybkość wysychania weber.floor 4790.

Jakiej zaprawy użyć do wyprofilowania spadku w pomieszczeniu?

Polecamy zaprawę weber.floor 6000. Jest to błyskawiczny jastrych który w przypadku warstw związanych z podłożem możemy układać w zakresie grubości od 5 – 250 mm. Przed wykonaniem warstwy spadkowej podłoże należy oczyścić a następnie zagruntować preparatem weber.floor 4716 - koncentrat do rozcieńczania wodą lub weber PG201 - gotowy do użycia i pozostawić do wyschnięcia (3 - 5 godzin). Warstwa gruntująca zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża, zapobiega odwodnieniu zaprawy przed związaniem. Gruntowanie powtórzyć, jeśli zaprawa weber.floor 6000 będzie układana później niż 24 godziny od ostatniego gruntowania.

żródło: www.netweber.pl

Tłumaczenie

Wyszukiwarka

Przy wyborze specjalistycznej farby do malowania np. kuchni lub łazienki kieruję się

informacją pozyskaną z internetu - 42.9%
sugetią sprzedawcy lub doradcy technicznego - 18.4%
rekomendacją znajomych - 11.6%
informacją zawartą na opakowaniu lub reklamówce - 4.8%
własnym doświadczeniem w zakresie - 22.4%

Suma głosów: 147
The voting for this poll has ended on: 26 Cze 2012 - 00:00

Popularne tagi

Galeria

na skróty