Weber - Leca Keramzyt w geotechnice

Czy nie zmiażdży się keramzytu stosując ciężki sprzęt gąsienicowy do zagęszczania?

W celu szybkiego i skutecznego zagęszczenia wypełnienia geotechnicznenego z Leca® KERAMZYTU należy wykorzystywać spychacze lub koparki gąsienicowe. Kilkakrotny przejazd takiej maszyny po wypełnieniu może jedynie w nieznaczny sposób naruszyć powierzchnię zewnętrzną kruszywa w górnej części wypełnienia. Niewielkie przekruszone cząstki kruszywa wchodząc pomiędzy granulki wypełnienia dodatkowo klinują je w górnej warstwie. Poza nieznacznym przekruszeniem pojedynczych granulek w górnej 1-2 cm warstwie reszta granulatu w grubości wypełnienia pozostaje nienaruszona.

W jaki sposób można sprawdzić nośność podłoża keramzytowego w nasypie?

Do kontroli nośności podłoża z Leca® KERAMZYTU można użyć metody obciążeń próbnych przy użyciu tzw. płyty VSS. Metoda ta pozwala na bardzo szybkie określenie nośności i od razu daje odpowiedź co do ew. konieczności dalszego dogęszczenia wypełnienia.

Jaka jest skuteczność i szybkość odprowadzenia wody w drenażach z keramzytu?

Do wypełnień drenażowych stosowane jest kruszywo o dużej granulacji Leca® KERAMZYT geotechniczny 8/10-20 R. Przestrzenie pomiędzy granulatem zapewniają szybkie odprowadzenie wody. Współczynnik filtracji dla tego kruszywa > 3,33 m/s.

Jak gruba może być warstwa keramzytu aby można ją było skutecznie zagęścić?

Stosując do rozkładania i zagęszczania Leca® KERAMZYTU koparki i spycharki gąsienicowe można rozkładać i zagęszczać kruszywo w warstwach o grubości 0.5-1,0 m. Najczęściej skuteczne zagęszczenie następuje po 4-6 przejazdach sprzętu po wypełnieniu.

W jaki sposób dostarcza się keramzyt na miejsce wbudowania?

Leca® KERAMZYT dostarcza się na plac budowy samochodami samowyładowczymi o pojemności do 75 m3. Jeżeli dojazd samochodu do miejsca aplikacji jest utrudniony dalej przewozi się go ładowarkami lub przemieszcza przy wykorzystaniu spycharek. Istnieje możliwość przemieszczania kruszywa przy użyciu pompy i węży. Fabryka Leca® KERAMZYTU w Gniewie posiada taki samochód z zamontowaną pompą. Wówczas kruszywo może być podawana na odległość do ok. 40 m. Kruszywo podawane jest z w ilości ok. 25-40m3/godz.

Czy keramzyt jest mrozoodporny?

Tak kruszywo spełnia normę związaną z wielokrotnym zamrażaniem i rozmrażanie. Ubytki masy nie przekraczają 0,8%.

Czy kruszywo jest odporne na zanieczyszczenia materiałami ropopochodnymi?

Leca® KERAMZYT to materiał ceramiczny. Obojętny na oddziaływanie związków chemicznych. W kontakcie z materiałami ropopochodnymi nie ulega destrukcji a wypełnienia z niego wykonane nie zmienia ją swojej nośności.

żródło: www.netweber.pl

Tłumaczenie

Wyszukiwarka

Przy wyborze specjalistycznej farby do malowania np. kuchni lub łazienki kieruję się

informacją pozyskaną z internetu - 42.9%
sugetią sprzedawcy lub doradcy technicznego - 18.4%
rekomendacją znajomych - 11.6%
informacją zawartą na opakowaniu lub reklamówce - 4.8%
własnym doświadczeniem w zakresie - 22.4%

Suma głosów: 147
The voting for this poll has ended on: 26 Cze 2012 - 00:00

Popularne tagi

Galeria

na skróty