Izolacyjność termiczna ścian i dachów. Jak ją obliczyć?

Zgodnie z nowymi przepisami współczynnik przenikania ciepła przegród uwzględnia więcej czynników niż do tej pory. Jak zatem ustalić izolacyjnośc termiczną dla ścian lub dachu?

Tekst: Robert Geryło

Ocieplenie domu w świetle nowych przepisów
Autor: Piotr Mastalerz

Przepisy dotyczące izolacyjności będą się stopniowo zaostrzać. Już teraz lepiej nie przekraczać maksymalnych współczynników, które będą obowiązywać w 2021 r., i tak ocieplić dom, aby nie zużywał więcej energii, niż to konieczne

Nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej przegród budynków nowych oraz poddawanych przebudowie obowiązują od 1 stycznia 2014 r. Są one surowsze niż do tej pory. W latach 2017, 2019 i 2021 będą jeszcze stopniowo zaostrzane.

W nowych warunkach technicznych oznaczono wartość współczynnika przenikania ciepła symbolem UC (w odróżnieniu od dawniej stosowanego U). UC(max) to maksymalna dopuszczalna wartość UC. Przyjęty w nowych przepisach sposób sprawdzania, czy wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej przegród są spełnione, jest zgodny z najnowszym wydaniem międzynarodowej normy. Określa ona sposób obliczania wartości współczynnika przenikania ciepła przegrodyUC. W obliczeniach uwzględnia się opory cieplne zastosowanych warstw materiałowych, wpływ mostków cieplnych oraz wartości dodatków wynikających z rodzaju przegrody. Do obliczeń przyjmuje się Polskie Normy dotyczące określania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt. Wartość współczynnika UC jest opisana wzorem UC = U + ΔU, gdzie U oznacza współczynnik przenikania ciepła przegrody, a ΔU jest sumą wartości dodatków do współczynnika U.

Izolacyjność termiczna ścian i dachów. Jak ją obliczyć?
Autor: Piotr Mastalerz

Od stycznia 2014 r. wartość UCdachów i stropodachów nad przestrzeniami ogrzewanymi nie może być większa niż 0,20 W/(m2.K)

Authors: muratordom.pl

Tłumaczenie

Wyszukiwarka

Przy wyborze specjalistycznej farby do malowania np. kuchni lub łazienki kieruję się

informacją pozyskaną z internetu - 42.9%
sugetią sprzedawcy lub doradcy technicznego - 18.4%
rekomendacją znajomych - 11.6%
informacją zawartą na opakowaniu lub reklamówce - 4.8%
własnym doświadczeniem w zakresie - 22.4%

Suma głosów: 147
The voting for this poll has ended on: 26 Cze 2012 - 00:00

Popularne tagi

Galeria

na skróty